(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
Người hỏi : Thanh Long     Số điện thoại: 0985727151     Email: thanhlongho_vl@yahoo.com.vn     Địa chỉ: 9 Trương Văn Kỉnh, P1, Tp. Trà Vinh
Ngày hỏi: 06/01/2016 - 09 Giờ 22 phút     Ngày chuyển: 06/01/2016 - 15 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

 

 

 

Kính gửi: - Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh;

      - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

 

Tôi tên: HỒ THANH LONG, sinh năm: 1974

Địa chỉ: 9 Đường Trương Văn Kỉnh, Phường 1, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 0985.727151.

 

Vào ngày 30/11/2015 tôi có Đơn kiến nghị gửi đến UBND tỉnh Tây Ninh “Về một số nội dung không đúng sự thật trong Công văn số 1402/UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé”.

Vào ngày 18/12/2015 Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 5524/VP-TD về việc hướng dẫn công dân với nội dung không thụ lý đơn kiến nghị ngày 30/11/2015 của ông Hồ Thanh Long với lý do không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Hồ Thanh Long.

Vào ngày 22/12/2015 tôi có Đơn kiến nghị (lần thứ 2) gửi đến UBND tỉnh Tây Ninh Về một số nội dung không đúng sự thật và không phù hợp với quy định pháp luật trong Công văn số 1402/UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé”.

Bản thân vẫn còn bân khuân một số vấn đề trong cách vận dụng các quy định pháp luật của UBND tỉnh Tây Ninh trong việc giải quyết đơn khiếu nại và đơn kiến nghị của công dân.

 

UBND tỉnh Tây Ninh cần phân biệt rõ thế nào là Đơn kiến nghị và Đơn khiếu nại?
         Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình

        Căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Luật tiếp công dân “Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó


Kiến nghị phản ánh: Đối với Lãnh đạo tốt nếu thấy việc làm của mình không phù hợp với quy định của pháp luật thì phải tự động sửa sai điều đó mới thể hiện tinh thần cầu thị và thượng tôn pháp luật, người dân nhận thấy rằng việc ban hành Công văn trả lời đơn số 1402/UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh có 4 nội dung thì trong đó có 3 nội dung là không đúng sự thật và trái pháp luật, 1 nội dung còn lại chỉ hướng dẫn điều luật. Là Cơ quan đầu nghành của tỉnh Tây Ninh. UBND tỉnh Tây Ninh phải thấu hiểu rằng:

·        Luật pháp không cho phép Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang ra quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. (Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé)

·        Luật pháp không cho phép Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu ra quyết định giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003. (Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 13/2/2012 của Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé).

·        Luật pháp cũng không cho phép lấy đất của bà Lê Thị Bé (đất của bà Lê Thị Bé có tên trong sổ địa chính xã Cẩm Giang) giao cho người khác sử dụng khi chưa có quyết định thu hồi đất đó. (Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 13 /11/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc giao 34.165,5m2 đất cho UBND xã Cẩm Giang quản lý, lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết để bố trí xây dựng các công trình công cộng)

·        Luật pháp cũng nghiêm cấm “Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức ra quyết định”. (Công văn số 1402/UBND-TD ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé)

Điều căn bản chính là Công văn 1402 ban hành đã phạm phải trường hợp bị nghiêm cấm khi giải quyết khiếu nại được quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Khiếu nại năm 2011 “Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức ra quyết định”. Người dân đã nhiều lần phản ánh kiến nghị không nhìn nhận tiếp thu mà còn viện dẫn lý do này, lý do nọ, những lý do đó có được pháp luật quy định không?. Để rồi từ đó không thụ lý kiến nghị của công dân, tinh thần Điều 8 Hiến pháp năm 2013 có được Lãnh đạo ghi nhận một cách thấu đáo?. Lời thề trước Đảng lời hứa với dân nay đã được thực hiện chưa?. Người dân không có ý định đối chọi với chính quyền mà chỉ muốn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được đảm bảo theo quy định của pháp luật và cũng mong muốn kiến nghị của mình được ghi nhận một cách trân trọng nếu nội dung của nó phù hợp. Người dân còn bận mưu sinh và không có người dân nào mong muốn tối ngày rơi vào cái vòng lẩn quẩn hết thưa rồi tới kiện. Kính mong Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh hãy luôn để lại một chút hình ảnh đẹp trong lòng người dân Tây Ninh! Tiếp tục thụ lý giải quyết Đơn kiến nghị (lần thứ 2) của tôi gửi ngày 22/12/2015 Về một số nội dung không đúng sự thật và không phù hợp với quy định pháp luật trong Công văn số 1402/UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé” theo nguyện vọng sau:

1. Hủy bỏ Quyết định giải quyết tranh chấp số 95/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang và Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 13/2/2012 của Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu (Vì không phù hợp với quy định pháp luật và trái thẩm quyền).

2. Hủy bỏ Công văn 1402/UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé (Vì có một số nội dung không đúng sự thật và không phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Khiếu nại năm 2011).

3. Hủy bỏ Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 13 /11/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh

4. Giải quyết Đơn khiếu nại ngày 1/3/2012 của ông Hồ Văn Hành (do bà Lê Thị Bé ủy quyền) theo đúng quy định của pháp luật. Nhằm để người dân có cơ sở pháp lý làm căn cứ khởi kiện vụ án hành chính hoặc chuyển toàn bộ vụ việc tranh chấp tài sản là quyền sử dụng đất giữa bà Bé với UBND xã Cẩm Giang sang Tòa án nhân dân giải quyết theo thẩm quyền.

5. Công khai xin lỗi bà Lê Thị Bé và ông Hồ Văn Hành về việc chậm trể trong việc giải quyết đơn khiếu nại ngày 1/3/2012 của ông Hồ Văn Hành. (Điều này thể hiện việc ứng xử có văn hóa giữa các cơ quan công quyền với người dân)

Kính chúc Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh luôn sáng suốt trong công việc đem lại nhiều điều tốt đẹp cho người dân.

Kính chúc Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử Tây Ninh luôn mạnh khỏe!

 

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 07/01/2016 - 15 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Bạn, về vấn đề của bạn hỏi, chúng tôi xin tiếp nhận và tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh. Bạn có thể vào trang web: http://tiepdan.tayninh.gov.vn, mục "Kết quả tiếp công dân" hoặc liên hệ trực tiếp Trụ sở Tiếp công dân, Hẻm số 03, Đường Võ Thị Sáu, Thành phố Tây Ninh, số điện thoại: 066.38.22023

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
 Nội dung câu hỏi:

 

 

 

Kính gửi: - Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh;

      - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

 

Tôi tên: HỒ THANH LONG, sinh năm: 1974

Địa chỉ: 9 Đường Trương Văn Kỉnh, Phường 1, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 0985.727151.

 

Vào ngày 30/11/2015 tôi có Đơn kiến nghị gửi đến UBND tỉnh Tây Ninh “Về một số nội dung không đúng sự thật trong Công văn số 1402/UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé”.

Vào ngày 18/12/2015 Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 5524/VP-TD về việc hướng dẫn công dân với nội dung không thụ lý đơn kiến nghị ngày 30/11/2015 của ông Hồ Thanh Long với lý do không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Hồ Thanh Long.

Vào ngày 22/12/2015 tôi có Đơn kiến nghị (lần thứ 2) gửi đến UBND tỉnh Tây Ninh Về một số nội dung không đúng sự thật và không phù hợp với quy định pháp luật trong Công văn số 1402/UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé”.

Bản thân vẫn còn bân khuân một số vấn đề trong cách vận dụng các quy định pháp luật của UBND tỉnh Tây Ninh trong việc giải quyết đơn khiếu nại và đơn kiến nghị của công dân.

 

UBND tỉnh Tây Ninh cần phân biệt rõ thế nào là Đơn kiến nghị và Đơn khiếu nại?
         Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình

        Căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Luật tiếp công dân “Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó


Kiến nghị phản ánh: Đối với Lãnh đạo tốt nếu thấy việc làm của mình không phù hợp với quy định của pháp luật thì phải tự động sửa sai điều đó mới thể hiện tinh thần cầu thị và thượng tôn pháp luật, người dân nhận thấy rằng việc ban hành Công văn trả lời đơn số 1402/UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh có 4 nội dung thì trong đó có 3 nội dung là không đúng sự thật và trái pháp luật, 1 nội dung còn lại chỉ hướng dẫn điều luật. Là Cơ quan đầu nghành của tỉnh Tây Ninh. UBND tỉnh Tây Ninh phải thấu hiểu rằng:

·        Luật pháp không cho phép Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang ra quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. (Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé)

·        Luật pháp không cho phép Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu ra quyết định giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003. (Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 13/2/2012 của Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé).

·        Luật pháp cũng không cho phép lấy đất của bà Lê Thị Bé (đất của bà Lê Thị Bé có tên trong sổ địa chính xã Cẩm Giang) giao cho người khác sử dụng khi chưa có quyết định thu hồi đất đó. (Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 13 /11/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc giao 34.165,5m2 đất cho UBND xã Cẩm Giang quản lý, lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết để bố trí xây dựng các công trình công cộng)

·        Luật pháp cũng nghiêm cấm “Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức ra quyết định”. (Công văn số 1402/UBND-TD ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé)

Điều căn bản chính là Công văn 1402 ban hành đã phạm phải trường hợp bị nghiêm cấm khi giải quyết khiếu nại được quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Khiếu nại năm 2011 “Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức ra quyết định”. Người dân đã nhiều lần phản ánh kiến nghị không nhìn nhận tiếp thu mà còn viện dẫn lý do này, lý do nọ, những lý do đó có được pháp luật quy định không?. Để rồi từ đó không thụ lý kiến nghị của công dân, tinh thần Điều 8 Hiến pháp năm 2013 có được Lãnh đạo ghi nhận một cách thấu đáo?. Lời thề trước Đảng lời hứa với dân nay đã được thực hiện chưa?. Người dân không có ý định đối chọi với chính quyền mà chỉ muốn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được đảm bảo theo quy định của pháp luật và cũng mong muốn kiến nghị của mình được ghi nhận một cách trân trọng nếu nội dung của nó phù hợp. Người dân còn bận mưu sinh và không có người dân nào mong muốn tối ngày rơi vào cái vòng lẩn quẩn hết thưa rồi tới kiện. Kính mong Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh hãy luôn để lại một chút hình ảnh đẹp trong lòng người dân Tây Ninh! Tiếp tục thụ lý giải quyết Đơn kiến nghị (lần thứ 2) của tôi gửi ngày 22/12/2015 Về một số nội dung không đúng sự thật và không phù hợp với quy định pháp luật trong Công văn số 1402/UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé” theo nguyện vọng sau:

1. Hủy bỏ Quyết định giải quyết tranh chấp số 95/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang và Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 13/2/2012 của Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu (Vì không phù hợp với quy định pháp luật và trái thẩm quyền).

2. Hủy bỏ Công văn 1402/UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé (Vì có một số nội dung không đúng sự thật và không phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Khiếu nại năm 2011).

3. Hủy bỏ Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 13 /11/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh

4. Giải quyết Đơn khiếu nại ngày 1/3/2012 của ông Hồ Văn Hành (do bà Lê Thị Bé ủy quyền) theo đúng quy định của pháp luật. Nhằm để người dân có cơ sở pháp lý làm căn cứ khởi kiện vụ án hành chính hoặc chuyển toàn bộ vụ việc tranh chấp tài sản là quyền sử dụng đất giữa bà Bé với UBND xã Cẩm Giang sang Tòa án nhân dân giải quyết theo thẩm quyền.

5. Công khai xin lỗi bà Lê Thị Bé và ông Hồ Văn Hành về việc chậm trể trong việc giải quyết đơn khiếu nại ngày 1/3/2012 của ông Hồ Văn Hành. (Điều này thể hiện việc ứng xử có văn hóa giữa các cơ quan công quyền với người dân)

Kính chúc Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh luôn sáng suốt trong công việc đem lại nhiều điều tốt đẹp cho người dân.

Kính chúc Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử Tây Ninh luôn mạnh khỏe!

 

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 

 

 

Kính gửi: - Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh;

      - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

 

Tôi tên: HỒ THANH LONG, sinh năm: 1974

Địa chỉ: 9 Đường Trương Văn Kỉnh, Phường 1, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 0985.727151.

 

Vào ngày 30/11/2015 tôi có Đơn kiến nghị gửi đến UBND tỉnh Tây Ninh “Về một số nội dung không đúng sự thật trong Công văn số 1402/UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé”.

Vào ngày 18/12/2015 Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 5524/VP-TD về việc hướng dẫn công dân với nội dung không thụ lý đơn kiến nghị ngày 30/11/2015 của ông Hồ Thanh Long với lý do không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Hồ Thanh Long.

Vào ngày 22/12/2015 tôi có Đơn kiến nghị (lần thứ 2) gửi đến UBND tỉnh Tây Ninh Về một số nội dung không đúng sự thật và không phù hợp với quy định pháp luật trong Công văn số 1402/UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé”.

Bản thân vẫn còn bân khuân một số vấn đề trong cách vận dụng các quy định pháp luật của UBND tỉnh Tây Ninh trong việc giải quyết đơn khiếu nại và đơn kiến nghị của công dân.

 

UBND tỉnh Tây Ninh cần phân biệt rõ thế nào là Đơn kiến nghị và Đơn khiếu nại?
         Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình

        Căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Luật tiếp công dân “Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó


Kiến nghị phản ánh: Đối với Lãnh đạo tốt nếu thấy việc làm của mình không phù hợp với quy định của pháp luật thì phải tự động sửa sai điều đó mới thể hiện tinh thần cầu thị và thượng tôn pháp luật, người dân nhận thấy rằng việc ban hành Công văn trả lời đơn số 1402/UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh có 4 nội dung thì trong đó có 3 nội dung là không đúng sự thật và trái pháp luật, 1 nội dung còn lại chỉ hướng dẫn điều luật. Là Cơ quan đầu nghành của tỉnh Tây Ninh. UBND tỉnh Tây Ninh phải thấu hiểu rằng:

·        Luật pháp không cho phép Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang ra quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. (Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé)

·        Luật pháp không cho phép Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu ra quyết định giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003. (Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 13/2/2012 của Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé).

·        Luật pháp cũng không cho phép lấy đất của bà Lê Thị Bé (đất của bà Lê Thị Bé có tên trong sổ địa chính xã Cẩm Giang) giao cho người khác sử dụng khi chưa có quyết định thu hồi đất đó. (Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 13 /11/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc giao 34.165,5m2 đất cho UBND xã Cẩm Giang quản lý, lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết để bố trí xây dựng các công trình công cộng)

·        Luật pháp cũng nghiêm cấm “Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức ra quyết định”. (Công văn số 1402/UBND-TD ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé)

Điều căn bản chính là Công văn 1402 ban hành đã phạm phải trường hợp bị nghiêm cấm khi giải quyết khiếu nại được quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Khiếu nại năm 2011 “Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức ra quyết định”. Người dân đã nhiều lần phản ánh kiến nghị không nhìn nhận tiếp thu mà còn viện dẫn lý do này, lý do nọ, những lý do đó có được pháp luật quy định không?. Để rồi từ đó không thụ lý kiến nghị của công dân, tinh thần Điều 8 Hiến pháp năm 2013 có được Lãnh đạo ghi nhận một cách thấu đáo?. Lời thề trước Đảng lời hứa với dân nay đã được thực hiện chưa?. Người dân không có ý định đối chọi với chính quyền mà chỉ muốn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được đảm bảo theo quy định của pháp luật và cũng mong muốn kiến nghị của mình được ghi nhận một cách trân trọng nếu nội dung của nó phù hợp. Người dân còn bận mưu sinh và không có người dân nào mong muốn tối ngày rơi vào cái vòng lẩn quẩn hết thưa rồi tới kiện. Kính mong Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh hãy luôn để lại một chút hình ảnh đẹp trong lòng người dân Tây Ninh! Tiếp tục thụ lý giải quyết Đơn kiến nghị (lần thứ 2) của tôi gửi ngày 22/12/2015 Về một số nội dung không đúng sự thật và không phù hợp với quy định pháp luật trong Công văn số 1402/UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé” theo nguyện vọng sau:

1. Hủy bỏ Quyết định giải quyết tranh chấp số 95/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang và Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 13/2/2012 của Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu (Vì không phù hợp với quy định pháp luật và trái thẩm quyền).

2. Hủy bỏ Công văn 1402/UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé (Vì có một số nội dung không đúng sự thật và không phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Khiếu nại năm 2011).

3. Hủy bỏ Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 13 /11/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh

4. Giải quyết Đơn khiếu nại ngày 1/3/2012 của ông Hồ Văn Hành (do bà Lê Thị Bé ủy quyền) theo đúng quy định của pháp luật. Nhằm để người dân có cơ sở pháp lý làm căn cứ khởi kiện vụ án hành chính hoặc chuyển toàn bộ vụ việc tranh chấp tài sản là quyền sử dụng đất giữa bà Bé với UBND xã Cẩm Giang sang Tòa án nhân dân giải quyết theo thẩm quyền.

5. Công khai xin lỗi bà Lê Thị Bé và ông Hồ Văn Hành về việc chậm trể trong việc giải quyết đơn khiếu nại ngày 1/3/2012 của ông Hồ Văn Hành. (Điều này thể hiện việc ứng xử có văn hóa giữa các cơ quan công quyền với người dân)

Kính chúc Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh luôn sáng suốt trong công việc đem lại nhiều điều tốt đẹp cho người dân.

Kính chúc Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử Tây Ninh luôn mạnh khỏe!

 

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: