(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nâng lương đối với dự nguồn công chức khi được tuyển dụng chính thức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 05/01/2016 - 16 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 06/01/2016 - 08 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là dự nguồn công chức của một sở trên địa bàn tỉnh từ năm 2013. Đến năm 2016, tôi được tuyển dụng chính thức vào đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đó. Nếu tôi được miễn tập sự thì có được nâng lương thường xuyên không? và thời điểm tính nâng lương thường xuyên từ thời gian nào? Hiện tôi đang hưởng lương bậc Đại học.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 03/02/2016 - 14 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn! thông tin bạn cung cấp thiếu nên Sở Nội vụ không trả lời cụ thể trường hợp của bạn được. Căn cứ Khoản 3, Điều 10 của Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) được tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp. 

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nâng lương đối với dự nguồn công chức khi được tuyển dụng chính thức
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là dự nguồn công chức của một sở trên địa bàn tỉnh từ năm 2013. Đến năm 2016, tôi được tuyển dụng chính thức vào đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đó. Nếu tôi được miễn tập sự thì có được nâng lương thường xuyên không? và thời điểm tính nâng lương thường xuyên từ thời gian nào? Hiện tôi đang hưởng lương bậc Đại học.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là dự nguồn công chức của một sở trên địa bàn tỉnh từ năm 2013. Đến năm 2016, tôi được tuyển dụng chính thức vào đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đó. Nếu tôi được miễn tập sự thì có được nâng lương thường xuyên không? và thời điểm tính nâng lương thường xuyên từ thời gian nào? Hiện tôi đang hưởng lương bậc Đại học.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: