(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ vùng sâu, biên giới
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/12/2015 - 19 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 15/12/2015 - 07 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang công tác tại xã Long Khánh, huyện Bến Cầu. Năm 2015 xã được công nhận là xã nông thôn mới. Vây cán bộ công chức - công nhân viên có còn được hưởng theo nghị định 19 hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 07/01/2016 - 09 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện trả lời (file đính kèm)


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ vùng sâu, biên giới
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đang công tác tại xã Long Khánh, huyện Bến Cầu. Năm 2015 xã được công nhận là xã nông thôn mới. Vây cán bộ công chức - công nhân viên có còn được hưởng theo nghị định 19 hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang công tác tại xã Long Khánh, huyện Bến Cầu. Năm 2015 xã được công nhận là xã nông thôn mới. Vây cán bộ công chức - công nhân viên có còn được hưởng theo nghị định 19 hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: