(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyển công chức 2015
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/10/2015 - 13 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 07/10/2015 - 15 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi khi nào là có kết quả thi tuyển công chức 2015- 2016 ah.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 03/02/2016 - 14 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trong năm 2015 và năm 2016, UBND tỉnh chưa có Kế hoạch thi tuyển công chức. Do đó, anh chị hỏi kết quả thi tuyển là không có.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyển công chức 2015
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi khi nào là có kết quả thi tuyển công chức 2015- 2016 ah.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi khi nào là có kết quả thi tuyển công chức 2015- 2016 ah.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: