(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyển công chức 2k15
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/10/2015 - 22 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm:

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyển công chức 2k15
 Nội dung câu hỏi:

Cho e hỏi khi nào thì có kết quả thi tuyển công chức và có thực chất hay k?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho e hỏi khi nào thì có kết quả thi tuyển công chức và có thực chất hay k?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: