(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Làm hộ chiếu online
Người hỏi : ThuPham     Số điện thoại: 0389XXX655     Email:      Địa chỉ: Tân Lâm Tân Hà Tân Châu Tây Ninh
Ngày hỏi: 10/05/2024 - 20 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 13/05/2024 - 08 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 26/4 em làm hộ chiếu online trên cổng dịch vụ công, sau đó đã thanh toán xong phí dịch vụ. Nhưng đến hôm nay hồ sơ em lại hiện rằng "hồ sơ tạm dừng" và cần bổ sung gì thì hoàn toàn không được ghi ra, lý do tạm dừng cũng không hề được ghi rõ ràng. Em muốn biết tình trạng hồ sơ của em hiện tại như thế nào ạ. Đây là mã hồ sơ của em:

G01.891.108.000-240425-0096.


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 15/05/2024 - 15 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trường hợp anh/ chị liên hệ số điện 0693.531.257 phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Làm hộ chiếu online
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 26/4 em làm hộ chiếu online trên cổng dịch vụ công, sau đó đã thanh toán xong phí dịch vụ. Nhưng đến hôm nay hồ sơ em lại hiện rằng "hồ sơ tạm dừng" và cần bổ sung gì thì hoàn toàn không được ghi ra, lý do tạm dừng cũng không hề được ghi rõ ràng. Em muốn biết tình trạng hồ sơ của em hiện tại như thế nào ạ. Đây là mã hồ sơ của em:

G01.891.108.000-240425-0096.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 26/4 em làm hộ chiếu online trên cổng dịch vụ công, sau đó đã thanh toán xong phí dịch vụ. Nhưng đến hôm nay hồ sơ em lại hiện rằng "hồ sơ tạm dừng" và cần bổ sung gì thì hoàn toàn không được ghi ra, lý do tạm dừng cũng không hề được ghi rõ ràng. Em muốn biết tình trạng hồ sơ của em hiện tại như thế nào ạ. Đây là mã hồ sơ của em:

G01.891.108.000-240425-0096.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: