(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN TẠI TỈNH TÂY NINH
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0972XXX501     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/05/2024 - 16 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 09/05/2024 - 16 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh,

Trong quá trình tìm hiểu thủ tục đầu tư trực tiếp, tôi nhận thấy hộ chiếu của Nhà đầu tư Trung Quốc có đường lưỡi bò sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục.

1) Tôi có được sử dụng hộ chiếu có trang in hình đường lưỡi bò để làm giấy tờ pháp lý đứng tên trên giấy chứng nhận đầu tư hay không?

2) Nếu được thì tôi phải công chứng hoặc sao y hộ chiếu như thế nào? (Có được sao y chừa các trang vi phạm pháp luật Việt Nam không? ...)

Rất mong quý cơ quan giải đáp.

Trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 14/05/2024 - 08 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ban Quản lý Khu kinh tế xin trả lời nội dung của quý ông/bà như sau:

Theo quy định tại khoản 15 Điều 2 nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một của Luật Đầu tư quy định tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư, trường hợp nhà đầu tư sử dụng hộ chiếu làm tài liệu chứng mình tư cách pháp lý của nhà đầu tư thì trong hồ sơ đề nghị thực hiện thủ tục nộp bản sao trang thông tin của hộ chiếu kèm bản chính để đối chiếu.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN TẠI TỈNH TÂY NINH
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh,

Trong quá trình tìm hiểu thủ tục đầu tư trực tiếp, tôi nhận thấy hộ chiếu của Nhà đầu tư Trung Quốc có đường lưỡi bò sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục.

1) Tôi có được sử dụng hộ chiếu có trang in hình đường lưỡi bò để làm giấy tờ pháp lý đứng tên trên giấy chứng nhận đầu tư hay không?

2) Nếu được thì tôi phải công chứng hoặc sao y hộ chiếu như thế nào? (Có được sao y chừa các trang vi phạm pháp luật Việt Nam không? ...)

Rất mong quý cơ quan giải đáp.

Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh,

Trong quá trình tìm hiểu thủ tục đầu tư trực tiếp, tôi nhận thấy hộ chiếu của Nhà đầu tư Trung Quốc có đường lưỡi bò sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục.

1) Tôi có được sử dụng hộ chiếu có trang in hình đường lưỡi bò để làm giấy tờ pháp lý đứng tên trên giấy chứng nhận đầu tư hay không?

2) Nếu được thì tôi phải công chứng hoặc sao y hộ chiếu như thế nào? (Có được sao y chừa các trang vi phạm pháp luật Việt Nam không? ...)

Rất mong quý cơ quan giải đáp.

Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: