(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chấp hành quy định cơ quan
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Châu
Ngày hỏi: 04/09/2015 - 15 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 04/09/2015 - 15 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị UBND huyện Tân Châu xem xét , có biện pháp chấn chỉnh lại tác phong trang phục đối với chuyên viên làm việc tại Phòng Nội vụ huyện, cụ thể chuyên viên vẫn còn mặc quần jean đi làm. Phòng Nội vụ là cơ quan quản lý cán bộ, công chức mà lại không chấp hành tốt quy định cơ quan, vậy có cần xem xét trách nhiệm của người Thủ trưởng hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 05/10/2015 - 07 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu trả lời câu hỏi ông (bà) như sau:

Qua kiểm tra, rà soát tác phong, trang phục đối với cán bộ, công chức trên địa bàn. Phòng Nội vụ huyện chưa phát hiện trường hợp vi phạm (mặc quần jean khi thực hiện nhiệm vụ). Qua đó, Phòng Nội vụ đã nhắc nhở cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ phải có tác phong lịch sự, trang phục gọn gàng theo đúng nội quy, quy chế cơ quan, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Nếu ông (bà) phát hiện trường hợp không chấp hành nội quy của cơ quan về tác phong trang phục, vui lòng phản ánh kịp thời về Phòng Nội vụ để chẩn chỉnh, xử lý kịp thời.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chấp hành quy định cơ quan
 Nội dung câu hỏi:

Đề nghị UBND huyện Tân Châu xem xét , có biện pháp chấn chỉnh lại tác phong trang phục đối với chuyên viên làm việc tại Phòng Nội vụ huyện, cụ thể chuyên viên vẫn còn mặc quần jean đi làm. Phòng Nội vụ là cơ quan quản lý cán bộ, công chức mà lại không chấp hành tốt quy định cơ quan, vậy có cần xem xét trách nhiệm của người Thủ trưởng hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị UBND huyện Tân Châu xem xét , có biện pháp chấn chỉnh lại tác phong trang phục đối với chuyên viên làm việc tại Phòng Nội vụ huyện, cụ thể chuyên viên vẫn còn mặc quần jean đi làm. Phòng Nội vụ là cơ quan quản lý cán bộ, công chức mà lại không chấp hành tốt quy định cơ quan, vậy có cần xem xét trách nhiệm của người Thủ trưởng hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: