(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Công tác giải quyết chế độ tiền hỗ trợ theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP
Người hỏi : Tập thể viên chức hiện đang công tác tại Trung tâm     Số điện thoại: 0968XXX456     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/12/2023 - 14 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 20/12/2023 - 15 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:  Ban giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

Lời đầu thư chúng tôi xin chúc Ban giám đốc Sở Y tế nhiều sức khỏe, để có thể lãnh đạo ngành Y tế một cách sáng suốt.

Chúng tôi tập thể viên chức hiện đang công tác tại Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành có một vài khó khăn cần sự can thiệp hỗ trợ từ lãnh đạo Sở Y tế như sau:

1.Xem xét năng lực lãnh đạo của Ban Giám đốc Trung tâm y tế Thị xã Hòa Thành cụ thể trong công tác giải quyết chế độ tiền hỗ trợ theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập dẫn đến bức xúc trong toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tại Trung tâm y tế Thị xã Hòa Thành.

2.Lãnh đạo Phòng tổ chức chưa đủ tư cách đạo đức; tư lợi cá nhân.

3.Kế toán trưởng không đủ năng lực trong công tác tài chính, gây thất thoát, sai phạm dẫn đến âm quỹ (cơ quan không phải là đơn vị kinh doanh nhưng lại âm  quỹ) việc này cần làm rõ trách nhiệm thuộc về ai; thường xuyên vắng mặt tại cơ quan trong giờ hành chính với lý do hỗ trợ Sở Y tế về công tác tài chính dài hạn; không phân công viên chức chuyên trách về lương và chế độ chi tiền hỗ trợ theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP; phân công thủ quỹ không có bằng cấp chuyên môn về tài chính – kế toán.

Chúng tôi cũng đã cố gắn hết mình để hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng đến khi được hưởng chế độ thì Phòng Tổ chức và Phòng Kế toán dưới sự chỉ đạo BGĐ sau khi nhận văn bản hướng dẫn chi tiền hỗ trợ theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP từ Sở Y tế lại trì trệ không rõ vì mục đích gì? nhằm cản trở cán bộ, viên chức tại đơn vị được nhận tiền hỗ trợ này.

Chúng tôi rất mong Ban giám đốc Sở Y tế giành chút thời gian quý báo xem xét và chỉ đạo kịp thời  để chúng tôi được hưởng quyền lợi mà Chính phủ đã giao cho.

Rất mong lãnh đạo sớm trả lời tại đây để toàn thể nhân viên tại đơn vị được rõ.

Trân trọng!


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Công tác giải quyết chế độ tiền hỗ trợ theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:  Ban giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

Lời đầu thư chúng tôi xin chúc Ban giám đốc Sở Y tế nhiều sức khỏe, để có thể lãnh đạo ngành Y tế một cách sáng suốt.

Chúng tôi tập thể viên chức hiện đang công tác tại Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành có một vài khó khăn cần sự can thiệp hỗ trợ từ lãnh đạo Sở Y tế như sau:

1.Xem xét năng lực lãnh đạo của Ban Giám đốc Trung tâm y tế Thị xã Hòa Thành cụ thể trong công tác giải quyết chế độ tiền hỗ trợ theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập dẫn đến bức xúc trong toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tại Trung tâm y tế Thị xã Hòa Thành.

2.Lãnh đạo Phòng tổ chức chưa đủ tư cách đạo đức; tư lợi cá nhân.

3.Kế toán trưởng không đủ năng lực trong công tác tài chính, gây thất thoát, sai phạm dẫn đến âm quỹ (cơ quan không phải là đơn vị kinh doanh nhưng lại âm  quỹ) việc này cần làm rõ trách nhiệm thuộc về ai; thường xuyên vắng mặt tại cơ quan trong giờ hành chính với lý do hỗ trợ Sở Y tế về công tác tài chính dài hạn; không phân công viên chức chuyên trách về lương và chế độ chi tiền hỗ trợ theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP; phân công thủ quỹ không có bằng cấp chuyên môn về tài chính – kế toán.

Chúng tôi cũng đã cố gắn hết mình để hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng đến khi được hưởng chế độ thì Phòng Tổ chức và Phòng Kế toán dưới sự chỉ đạo BGĐ sau khi nhận văn bản hướng dẫn chi tiền hỗ trợ theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP từ Sở Y tế lại trì trệ không rõ vì mục đích gì? nhằm cản trở cán bộ, viên chức tại đơn vị được nhận tiền hỗ trợ này.

Chúng tôi rất mong Ban giám đốc Sở Y tế giành chút thời gian quý báo xem xét và chỉ đạo kịp thời  để chúng tôi được hưởng quyền lợi mà Chính phủ đã giao cho.

Rất mong lãnh đạo sớm trả lời tại đây để toàn thể nhân viên tại đơn vị được rõ.

Trân trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:  Ban giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

Lời đầu thư chúng tôi xin chúc Ban giám đốc Sở Y tế nhiều sức khỏe, để có thể lãnh đạo ngành Y tế một cách sáng suốt.

Chúng tôi tập thể viên chức hiện đang công tác tại Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành có một vài khó khăn cần sự can thiệp hỗ trợ từ lãnh đạo Sở Y tế như sau:

1.Xem xét năng lực lãnh đạo của Ban Giám đốc Trung tâm y tế Thị xã Hòa Thành cụ thể trong công tác giải quyết chế độ tiền hỗ trợ theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập dẫn đến bức xúc trong toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tại Trung tâm y tế Thị xã Hòa Thành.

2.Lãnh đạo Phòng tổ chức chưa đủ tư cách đạo đức; tư lợi cá nhân.

3.Kế toán trưởng không đủ năng lực trong công tác tài chính, gây thất thoát, sai phạm dẫn đến âm quỹ (cơ quan không phải là đơn vị kinh doanh nhưng lại âm  quỹ) việc này cần làm rõ trách nhiệm thuộc về ai; thường xuyên vắng mặt tại cơ quan trong giờ hành chính với lý do hỗ trợ Sở Y tế về công tác tài chính dài hạn; không phân công viên chức chuyên trách về lương và chế độ chi tiền hỗ trợ theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP; phân công thủ quỹ không có bằng cấp chuyên môn về tài chính – kế toán.

Chúng tôi cũng đã cố gắn hết mình để hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng đến khi được hưởng chế độ thì Phòng Tổ chức và Phòng Kế toán dưới sự chỉ đạo BGĐ sau khi nhận văn bản hướng dẫn chi tiền hỗ trợ theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP từ Sở Y tế lại trì trệ không rõ vì mục đích gì? nhằm cản trở cán bộ, viên chức tại đơn vị được nhận tiền hỗ trợ này.

Chúng tôi rất mong Ban giám đốc Sở Y tế giành chút thời gian quý báo xem xét và chỉ đạo kịp thời  để chúng tôi được hưởng quyền lợi mà Chính phủ đã giao cho.

Rất mong lãnh đạo sớm trả lời tại đây để toàn thể nhân viên tại đơn vị được rõ.

Trân trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: