(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đơn khiếu nại
Người hỏi : Nguyễn Văn Thanh     Số điện thoại: 0966XXX557     Email:      Địa chỉ: Hòa Thành
Ngày hỏi: 19/12/2023 - 20 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 20/12/2023 - 08 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

chi lương và chi nghị định 05 và chi nghị quyết 47 đúng thời gian quy định


Đính kèmFile đính kèm

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đơn khiếu nại
 Nội dung câu hỏi:

chi lương và chi nghị định 05 và chi nghị quyết 47 đúng thời gian quy định

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

chi lương và chi nghị định 05 và chi nghị quyết 47 đúng thời gian quy định

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: