(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: bản án của toà án tỉnh đã có hiệu lực nhưng cơ quan thi hành không chịu giải quyết
Người hỏi : phan hoàng độ      Số điện thoại: 0375XXX351     Email:      Địa chỉ: số 4 hẻm 8 đường sân cu khu phố long đại phường long thành bắc thị xã hoà thành tỉnh tay ninh
Ngày hỏi: 09/10/2023 - 09 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 09/10/2023 - 09 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:
bản án toà tỉnh tuyên thu hồi đất đường đi 2 m nhưng cơ quan văn phòng đăng ký trả lời không thể thu được vì nguyên đơn không chịu đem giấy đỏ ra, và không nằm trong điều luat phai thu hồi, xin hỏi vậy tôi phải đến cơ quan nào để giải quyết cho tôi??? vì tôi đã đến cơ quan thi hành án, văn phòng đăng ký, phòng tiếp dân thị xã hoà thành, sở tài nguyen môi trường... chỗ này chỉ chỗ kia tôi đi rất nhiều lần???Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: bản án của toà án tỉnh đã có hiệu lực nhưng cơ quan thi hành không chịu giải quyết
 Nội dung câu hỏi:
bản án toà tỉnh tuyên thu hồi đất đường đi 2 m nhưng cơ quan văn phòng đăng ký trả lời không thể thu được vì nguyên đơn không chịu đem giấy đỏ ra, và không nằm trong điều luat phai thu hồi, xin hỏi vậy tôi phải đến cơ quan nào để giải quyết cho tôi??? vì tôi đã đến cơ quan thi hành án, văn phòng đăng ký, phòng tiếp dân thị xã hoà thành, sở tài nguyen môi trường... chỗ này chỉ chỗ kia tôi đi rất nhiều lần???


 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
bản án toà tỉnh tuyên thu hồi đất đường đi 2 m nhưng cơ quan văn phòng đăng ký trả lời không thể thu được vì nguyên đơn không chịu đem giấy đỏ ra, và không nằm trong điều luat phai thu hồi, xin hỏi vậy tôi phải đến cơ quan nào để giải quyết cho tôi??? vì tôi đã đến cơ quan thi hành án, văn phòng đăng ký, phòng tiếp dân thị xã hoà thành, sở tài nguyen môi trường... chỗ này chỉ chỗ kia tôi đi rất nhiều lần???


Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: