(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xuất khẩu lao động Hàn Quốc
Người hỏi : Ngọc Mỹ     Số điện thoại: 0969XXX030     Email:      Địa chỉ: Hòa thành, Tây ninh
Ngày hỏi: 17/09/2023 - 16 Giờ 44 phút     Ngày chuyển: 18/09/2023 - 07 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi là tỉnh Tây ninh đã có chương trình đi xuất khẩu lao động thời vụ Hàn quốc chưa ạ. Em xin cảm ơn ạ


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 18/09/2023 - 16 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời câu hỏi như sau:

Tỉnh Tây Ninh hiện chưa có địa phương triển khai thực hiện thí điểm về đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Nghị quyết số 59-NQ/CP của Chính phủ.

Do đó, chưa có chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xuất khẩu lao động Hàn Quốc
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi là tỉnh Tây ninh đã có chương trình đi xuất khẩu lao động thời vụ Hàn quốc chưa ạ. Em xin cảm ơn ạ

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi là tỉnh Tây ninh đã có chương trình đi xuất khẩu lao động thời vụ Hàn quốc chưa ạ. Em xin cảm ơn ạ

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: