(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mã định danh cấp 2
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0972XXX557     Email:      Địa chỉ: Phường 3, tp Tây Ninh
Ngày hỏi: 14/09/2023 - 14 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 15/09/2023 - 08 Giờ 31 phút

Nội dung câu hỏi:
Đề nghị bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công tỉnh) cho biết hoặc thông báo thời gian làm mã định danh mức độ 2. cá nhân tôi đã liên hệ 2 ngày (12/9/2023 và 14/9/2023 buổi chiều) nhưng cán bộ đều thông báo là rớt mạng không làm được. Thiết nghĩ nếu rớt mạng thì thông báo cho người dân biết để đỡ mất thời gian (ngoài ra tôi cho rằng thái độ của cán bộ rất khó chịu khi người dân hỏi sao rớt mạng hoài).


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND tỉnh     
Thời gian trả lời: 19/09/2023 - 08 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
Tiếp thu ý kiến của ông (bà), vào khoảng 13 giờ 40 đến 15 giờ 00 ngày 12/9/2023 và ngày 14/9/2023, tại Bộ phận cấp căn cước công dân và định danh điện tử mức 2 thuộc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã ngưng gián đoạn đột xuất việc cấp căn cước công dân và định danh điện tử mức 2. Lý do: Đường truyền hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia bị lỗi mạng không đăng nhập được. Cán bộ tiếp dân đã thông tin cho công dân biết và chờ kết nối mạng sẽ tiếp tục việc cấp căn cước công dân và định danh điện tử mức 2. Rất mong công dân chia sẽ với lực lượng Công an (Bộ phận cấp căn cước công dân và định danh điện tử mức 2), vì đây là sự cố đột xuất dẫn đến người dân phải chờ lâu. Trân trọng cảm ơn!

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mã định danh cấp 2
 Nội dung câu hỏi:
Đề nghị bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công tỉnh) cho biết hoặc thông báo thời gian làm mã định danh mức độ 2. cá nhân tôi đã liên hệ 2 ngày (12/9/2023 và 14/9/2023 buổi chiều) nhưng cán bộ đều thông báo là rớt mạng không làm được. Thiết nghĩ nếu rớt mạng thì thông báo cho người dân biết để đỡ mất thời gian (ngoài ra tôi cho rằng thái độ của cán bộ rất khó chịu khi người dân hỏi sao rớt mạng hoài).

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Đề nghị bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công tỉnh) cho biết hoặc thông báo thời gian làm mã định danh mức độ 2. cá nhân tôi đã liên hệ 2 ngày (12/9/2023 và 14/9/2023 buổi chiều) nhưng cán bộ đều thông báo là rớt mạng không làm được. Thiết nghĩ nếu rớt mạng thì thông báo cho người dân biết để đỡ mất thời gian (ngoài ra tôi cho rằng thái độ của cán bộ rất khó chịu khi người dân hỏi sao rớt mạng hoài).

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: