(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thay đổi thông tin xe cơ giới trên hệ thống cơ sở dữ liệu
Người hỏi : Nguyễn Hoàng Hải     Số điện thoại: 0972XXX822     Email:      Địa chỉ: Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 21/03/2022 - 15 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 21/03/2022 - 17 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay tôi đang làm thủ tục sang tên xe ngoài tỉnh, đã có giấy thu hồi biển số xe tại địa phương chủ cũ nhưng thông tin xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia của cục cảnh sát không khớp với thực tế cũng như trên các giấy tờ khác (giấy thu hồi biển số, giấy đăng kiểm xe cơ giới). Vậy cho tôi hỏi thủ tục và quy trình để điều chỉnh thông tin trên cơ sở dữ liệu như thế nào, nộp hồ sơ ở đâu.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 22/03/2022 - 09 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính gửi Quý Anh (Chị): Vui lòng liên hệ số điện thoại 069.3531146 - Phòng Cảnh sát giao thông để được hỗ trợ thông tin.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thay đổi thông tin xe cơ giới trên hệ thống cơ sở dữ liệu
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay tôi đang làm thủ tục sang tên xe ngoài tỉnh, đã có giấy thu hồi biển số xe tại địa phương chủ cũ nhưng thông tin xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia của cục cảnh sát không khớp với thực tế cũng như trên các giấy tờ khác (giấy thu hồi biển số, giấy đăng kiểm xe cơ giới). Vậy cho tôi hỏi thủ tục và quy trình để điều chỉnh thông tin trên cơ sở dữ liệu như thế nào, nộp hồ sơ ở đâu.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay tôi đang làm thủ tục sang tên xe ngoài tỉnh, đã có giấy thu hồi biển số xe tại địa phương chủ cũ nhưng thông tin xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia của cục cảnh sát không khớp với thực tế cũng như trên các giấy tờ khác (giấy thu hồi biển số, giấy đăng kiểm xe cơ giới). Vậy cho tôi hỏi thủ tục và quy trình để điều chỉnh thông tin trên cơ sở dữ liệu như thế nào, nộp hồ sơ ở đâu.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: