(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trợ cấp f1
Người hỏi : null     Số điện thoại: 0968XXX157     Email:      Địa chỉ: Tổ 5 ấp tân bình xã tân hiệp tân châu tây ninh
Ngày hỏi: 05/03/2022 - 20 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 07/03/2022 - 09 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi: Giá đình tôi f1 tháng 10 năm 2021, được làm hồ sơ đầy đủ cho ủy ban xã tân hiệp tân châu tây ninh, gần nữa năm ko nghe nói ra lảnh trợ cấp, vậy giá đình tôi có danh sách hưởng hay không,
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 14/03/2022 - 08 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu trả lời câu hỏi của công dân như sau:

Hồ sơ của ông (bà) đã dược giải quyết theo quy định, đề nghị ông (bà) liên hệ với UBND xã Tân Hiệp để biết kết quả.

Trân trọng./. 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trợ cấp f1
 Nội dung câu hỏi: Giá đình tôi f1 tháng 10 năm 2021, được làm hồ sơ đầy đủ cho ủy ban xã tân hiệp tân châu tây ninh, gần nữa năm ko nghe nói ra lảnh trợ cấp, vậy giá đình tôi có danh sách hưởng hay không,
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Giá đình tôi f1 tháng 10 năm 2021, được làm hồ sơ đầy đủ cho ủy ban xã tân hiệp tân châu tây ninh, gần nữa năm ko nghe nói ra lảnh trợ cấp, vậy giá đình tôi có danh sách hưởng hay không,
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: