(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: CCCD gắn chip
Người hỏi : Phạm Văn Hưng     Số điện thoại: 0979XXX270     Email: pham***************@gmail.com     Địa chỉ: 383 Long Châu Long Vĩnh Châu Thành Tây Ninh
Ngày hỏi: 23/02/2022 - 13 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 24/02/2022 - 07 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi: Tôi tên Phạm Văn Hưng, CCCD cũ: 072088005501, tôi có làm CCCD gắn chip tại Gò Dầu ngày 31/05/2021 mà đến nay chưa có kết quả. Do đó, tôi có nhờ TAYNINHeGov chuyển câu hỏi của tôi đến Công an huyện Gò Dầu dùm, để hỏi về hồ sơ CCCD gắn chip của tôi đã có kết quả chưa, nhưng tôi  không hiểu sao TAYNINHeGov lại chuyển câu hỏi của tôi về UBND huyện Châu Thành để hỏi, và được UBND huyện Châu Thành trả lời là: " tôi làm CCCD ở huyện Gò Dầu nên UBND huyện Châu Thành không có thẩm quyền giải quyết" . TAYNINHeGov hãy xem lại câu hỏi trước của tôi để chuyển đến đúng đơn vị có thẩm quyền trả lời.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 03/03/2022 - 08 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính gửi quý Anh (Chị):

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: CCCD gắn chip
 Nội dung câu hỏi: Tôi tên Phạm Văn Hưng, CCCD cũ: 072088005501, tôi có làm CCCD gắn chip tại Gò Dầu ngày 31/05/2021 mà đến nay chưa có kết quả. Do đó, tôi có nhờ TAYNINHeGov chuyển câu hỏi của tôi đến Công an huyện Gò Dầu dùm, để hỏi về hồ sơ CCCD gắn chip của tôi đã có kết quả chưa, nhưng tôi  không hiểu sao TAYNINHeGov lại chuyển câu hỏi của tôi về UBND huyện Châu Thành để hỏi, và được UBND huyện Châu Thành trả lời là: " tôi làm CCCD ở huyện Gò Dầu nên UBND huyện Châu Thành không có thẩm quyền giải quyết" . TAYNINHeGov hãy xem lại câu hỏi trước của tôi để chuyển đến đúng đơn vị có thẩm quyền trả lời.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Tôi tên Phạm Văn Hưng, CCCD cũ: 072088005501, tôi có làm CCCD gắn chip tại Gò Dầu ngày 31/05/2021 mà đến nay chưa có kết quả. Do đó, tôi có nhờ TAYNINHeGov chuyển câu hỏi của tôi đến Công an huyện Gò Dầu dùm, để hỏi về hồ sơ CCCD gắn chip của tôi đã có kết quả chưa, nhưng tôi  không hiểu sao TAYNINHeGov lại chuyển câu hỏi của tôi về UBND huyện Châu Thành để hỏi, và được UBND huyện Châu Thành trả lời là: " tôi làm CCCD ở huyện Gò Dầu nên UBND huyện Châu Thành không có thẩm quyền giải quyết" . TAYNINHeGov hãy xem lại câu hỏi trước của tôi để chuyển đến đúng đơn vị có thẩm quyền trả lời.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: