(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin đo đạc xác định lại ranh đất
Người hỏi : Nguyễn Tuấn Lực     Số điện thoại: 0778XXX377     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/11/2021 - 19 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 23/11/2021 - 10 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là con ông Nguyễn Văn Thoại chủ thửa đất số 98 trên tờ bản đồ số 10, ngày 29/10/2021 tôi có đại diện nộp đơn xin đo đạc để xác định lại ranh đất trên thửa đất của ba tôi. Sau đó ngày 19/10/2021 bên Địa chính Thị Trấn -Châu Thành có xuống xem xét tuy nhiên họ lại báo không đo được cần phải kêu địa chính huyện đo đạc lại bằng máy mới xác định được.  Trước đó tôi cũng đã lên sở Tài Nguyên môi trường để kêu họ xuống đo thì họ cũng xuống tận nơi xem xét và báo lại là không đo được cần phải nhờ địa chính Thị Trấn.  Cho tới thời điểm hiện tại tôi không rõ gia đình tôi cần phải làm gì tiếp theo mới có thể xác định lại được ranh đất trong khi Sở thì lại kêu Thị Trấn - Thị Trấn lại kêu Sở, sự việc chúng tôi cũng đã báo với Trưởng khu phố nới chúng tôi sinh sống thì họ có báo là họ chỉ quản lý con người không quản lý đất đai, đơn yêu cầu nộp cũng được trả về cho chúng tôi.

Chúng tôi mong muốn các cơ quan ban ngành có thể xem xét và hỗ trợ chúng tôi đo đạc xác định lại ranh đất này theo đúng quy trình đã được quy định, và các cơ quan có liên quan nên xem xét hỗ trợ nhau khi cần nhằm giải quyết vấn đề cho dân cách nhanh chóng và đúng pháp luật.

Chúng tôi hết lòng cám ơn quý vị!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 24/11/2021 - 08 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào anh  Nguyễn Văn Thoại, xin được trả lời anh như sau:

Anh đến Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành liên hệ Ban Tiếp Công dân huyện (gặp đồng chí Lâm Thị Phương Thảo)  để được tiếp nhận nội dung phản ánh của anh và hướng dẫn anh theo đúng quy định

Trân trọng,./.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 24/11/2021 - 07 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Đề nghị ông liên hệ Bộ phận một cửa Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Châu Thành để làm thủ tục ký hợp đồng đo đạc đất của ông. Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin đo đạc xác định lại ranh đất
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là con ông Nguyễn Văn Thoại chủ thửa đất số 98 trên tờ bản đồ số 10, ngày 29/10/2021 tôi có đại diện nộp đơn xin đo đạc để xác định lại ranh đất trên thửa đất của ba tôi. Sau đó ngày 19/10/2021 bên Địa chính Thị Trấn -Châu Thành có xuống xem xét tuy nhiên họ lại báo không đo được cần phải kêu địa chính huyện đo đạc lại bằng máy mới xác định được.  Trước đó tôi cũng đã lên sở Tài Nguyên môi trường để kêu họ xuống đo thì họ cũng xuống tận nơi xem xét và báo lại là không đo được cần phải nhờ địa chính Thị Trấn.  Cho tới thời điểm hiện tại tôi không rõ gia đình tôi cần phải làm gì tiếp theo mới có thể xác định lại được ranh đất trong khi Sở thì lại kêu Thị Trấn - Thị Trấn lại kêu Sở, sự việc chúng tôi cũng đã báo với Trưởng khu phố nới chúng tôi sinh sống thì họ có báo là họ chỉ quản lý con người không quản lý đất đai, đơn yêu cầu nộp cũng được trả về cho chúng tôi.

Chúng tôi mong muốn các cơ quan ban ngành có thể xem xét và hỗ trợ chúng tôi đo đạc xác định lại ranh đất này theo đúng quy trình đã được quy định, và các cơ quan có liên quan nên xem xét hỗ trợ nhau khi cần nhằm giải quyết vấn đề cho dân cách nhanh chóng và đúng pháp luật.

Chúng tôi hết lòng cám ơn quý vị!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là con ông Nguyễn Văn Thoại chủ thửa đất số 98 trên tờ bản đồ số 10, ngày 29/10/2021 tôi có đại diện nộp đơn xin đo đạc để xác định lại ranh đất trên thửa đất của ba tôi. Sau đó ngày 19/10/2021 bên Địa chính Thị Trấn -Châu Thành có xuống xem xét tuy nhiên họ lại báo không đo được cần phải kêu địa chính huyện đo đạc lại bằng máy mới xác định được.  Trước đó tôi cũng đã lên sở Tài Nguyên môi trường để kêu họ xuống đo thì họ cũng xuống tận nơi xem xét và báo lại là không đo được cần phải nhờ địa chính Thị Trấn.  Cho tới thời điểm hiện tại tôi không rõ gia đình tôi cần phải làm gì tiếp theo mới có thể xác định lại được ranh đất trong khi Sở thì lại kêu Thị Trấn - Thị Trấn lại kêu Sở, sự việc chúng tôi cũng đã báo với Trưởng khu phố nới chúng tôi sinh sống thì họ có báo là họ chỉ quản lý con người không quản lý đất đai, đơn yêu cầu nộp cũng được trả về cho chúng tôi.

Chúng tôi mong muốn các cơ quan ban ngành có thể xem xét và hỗ trợ chúng tôi đo đạc xác định lại ranh đất này theo đúng quy trình đã được quy định, và các cơ quan có liên quan nên xem xét hỗ trợ nhau khi cần nhằm giải quyết vấn đề cho dân cách nhanh chóng và đúng pháp luật.

Chúng tôi hết lòng cám ơn quý vị!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: