(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hồ sơ fo covid 19 được cấp
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0792XXX588     Email: hoai*********@gmail.com     Địa chỉ: phường 3 thành phố tây ninb
Ngày hỏi: 22/11/2021 - 15 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 22/11/2021 - 16 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi: Tôi muốn hỏi về các hồ sơ sẽ được cấp trả khi tôi bị nhiễm covid 19 đã được trung tâm y tế phường 3 đến nhà test lấy mẫu xác định dương tính:
_ bảng kết quả xét nghiệm kết quả dương tính f0 PCR
_ thông báo cách ly 
_ thông báo hết thời gian cách ly âm tính 
Những hồ sơ trên do bộ phận nào cấp và tôi sẽ được nhận khi nào. Vì tôi phải cung cấp cho cơ quan làm việc để hưởng chế độ người lao động bị nhiễm covid theo quy định.

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 23/11/2021 - 13 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn, bạn vui lòng liên hệ UBND Phường 3 - ĐT: 3815593 để được hướng dẫn.

Trân trọng./.       

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hồ sơ fo covid 19 được cấp
 Nội dung câu hỏi: Tôi muốn hỏi về các hồ sơ sẽ được cấp trả khi tôi bị nhiễm covid 19 đã được trung tâm y tế phường 3 đến nhà test lấy mẫu xác định dương tính:
_ bảng kết quả xét nghiệm kết quả dương tính f0 PCR
_ thông báo cách ly 
_ thông báo hết thời gian cách ly âm tính 
Những hồ sơ trên do bộ phận nào cấp và tôi sẽ được nhận khi nào. Vì tôi phải cung cấp cho cơ quan làm việc để hưởng chế độ người lao động bị nhiễm covid theo quy định.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Tôi muốn hỏi về các hồ sơ sẽ được cấp trả khi tôi bị nhiễm covid 19 đã được trung tâm y tế phường 3 đến nhà test lấy mẫu xác định dương tính:
_ bảng kết quả xét nghiệm kết quả dương tính f0 PCR
_ thông báo cách ly 
_ thông báo hết thời gian cách ly âm tính 
Những hồ sơ trên do bộ phận nào cấp và tôi sẽ được nhận khi nào. Vì tôi phải cung cấp cho cơ quan làm việc để hưởng chế độ người lao động bị nhiễm covid theo quy định.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: