(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi tuyển công chức ngành thuế
Người hỏi : CVT     Số điện thoại: 01694458879     Email: chauvietthanh88@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/04/2015 - 16 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 25/04/2015 - 10 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Chuyên mục hỏi đáp trực tuyến.

Tôi tốt nghiệp ngành công nghệ môi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Tôi rất mong muốn được công tác trong ngành thuế của tỉnh. Vậy tôi có thể đăng ký thi tuyển được không? Nếu thi được thì khi nào ngành thuế tổ chức thi tuyển. Tôi xin chân thành cảm ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 25/04/2015 - 15 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     4 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Rất vui khi bạn mong muốn được công tác trong ngành thuế của tỉnh.

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế trả lời như sau: Bạn tốt nghiệp ngành công nghệ môi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM muốn được thi tuyển vào  ngành thuế là không phù hợp với chuyên ngành. Khi có đợt thi tuyển công chức thuế sẽ có thông báo trên trang thông tin điện tử ngành thuế theo địa chỉ: http://www.tct.vn

Trân trọng chào bạn!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi tuyển công chức ngành thuế
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Chuyên mục hỏi đáp trực tuyến.

Tôi tốt nghiệp ngành công nghệ môi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Tôi rất mong muốn được công tác trong ngành thuế của tỉnh. Vậy tôi có thể đăng ký thi tuyển được không? Nếu thi được thì khi nào ngành thuế tổ chức thi tuyển. Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Chuyên mục hỏi đáp trực tuyến.

Tôi tốt nghiệp ngành công nghệ môi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Tôi rất mong muốn được công tác trong ngành thuế của tỉnh. Vậy tôi có thể đăng ký thi tuyển được không? Nếu thi được thì khi nào ngành thuế tổ chức thi tuyển. Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: