(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tăng lương 8%
Người hỏi : công chức dự nguồn     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/04/2015 - 09 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 24/04/2015 - 10 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính chào quý cơ quan có thẩm quyền

hiện nay tôi đang là công chức dự nguồn tại 1 cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh đã hơn 2 năm. Căn cứ nghị định về việc tăng lương 8% đối với cbccvc và người lao động có hệ số từ 2.34 trở xuống, tôi thấy rằng không điều chỉnh đối tượng là công chức dự nguồn nhưng trong những trường hợp không được tăng lương thì cũng không có công chức dự nguồn. Tuy nhiên, tôi đã được kế toán của cơ quan thông báo mình không thuộc diện được tăng lương 8%.

Vậy tôi xin phép hỏi quý cơ quan, trường hợp công chức dự nguồn như chúng tôi không được điều chỉnh trong nghị định này thì căn cứ vào đâu để không tăng lương cho chúng tôi? nếu đã không thuộc trường hợp không được tăng thì có nghĩa là phải được tăng? Mặt khác, công chức dự nguồn tuy không nằm trong biên chế của cơ quan, đơn vị nhưng vẫn hưởng lương từ ngân sách nhà nước và có thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định.

Thiết nghĩ đã là công chức dự nguồn thì thu nhập chỉ có 2.34 mà không có 25% phụ cấp công chức, mỗi tháng chỉ được 2.435.000đ thì tăng thêm khoảng 200.000đ đối với chúng tôi cũng không phải là nhỏ. Là một sinh viên đại học chính quy muốn về phục vụ tỉnh nhà, tôi mong rằng quý cơ quan có thẩm quyền xem xét để cải thiện phần nào thu nhập ít ỏi hàng tháng.

Kính mong các cơ quan giải thích pháp luật mà ở cấp tỉnh là sở tư pháp sẽ nghiên cứu kỹ các quy định để có câu trả lời thỏa đáng.

Trân trọng cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/08/2015 - 13 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chính sách tạo nguồn là chính sách riêng của tỉnh, chỉ áp dụng trong các cơ quan, đơn vị hành chính và đối tượng dự nguồn công chức được hưởng mọi quyền lợi như công chức, do tỉnh chi trả lương và hưởng chế độ từ nguồn ngân sách của tỉnh. Do đó, dự nguồn công chức không xác định là công chức theo luật định, không thuộc đối tượng hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định chung của nhà nước. 

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức Viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tăng lương 8%
 Nội dung câu hỏi:

Kính chào quý cơ quan có thẩm quyền

hiện nay tôi đang là công chức dự nguồn tại 1 cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh đã hơn 2 năm. Căn cứ nghị định về việc tăng lương 8% đối với cbccvc và người lao động có hệ số từ 2.34 trở xuống, tôi thấy rằng không điều chỉnh đối tượng là công chức dự nguồn nhưng trong những trường hợp không được tăng lương thì cũng không có công chức dự nguồn. Tuy nhiên, tôi đã được kế toán của cơ quan thông báo mình không thuộc diện được tăng lương 8%.

Vậy tôi xin phép hỏi quý cơ quan, trường hợp công chức dự nguồn như chúng tôi không được điều chỉnh trong nghị định này thì căn cứ vào đâu để không tăng lương cho chúng tôi? nếu đã không thuộc trường hợp không được tăng thì có nghĩa là phải được tăng? Mặt khác, công chức dự nguồn tuy không nằm trong biên chế của cơ quan, đơn vị nhưng vẫn hưởng lương từ ngân sách nhà nước và có thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định.

Thiết nghĩ đã là công chức dự nguồn thì thu nhập chỉ có 2.34 mà không có 25% phụ cấp công chức, mỗi tháng chỉ được 2.435.000đ thì tăng thêm khoảng 200.000đ đối với chúng tôi cũng không phải là nhỏ. Là một sinh viên đại học chính quy muốn về phục vụ tỉnh nhà, tôi mong rằng quý cơ quan có thẩm quyền xem xét để cải thiện phần nào thu nhập ít ỏi hàng tháng.

Kính mong các cơ quan giải thích pháp luật mà ở cấp tỉnh là sở tư pháp sẽ nghiên cứu kỹ các quy định để có câu trả lời thỏa đáng.

Trân trọng cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính chào quý cơ quan có thẩm quyền

hiện nay tôi đang là công chức dự nguồn tại 1 cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh đã hơn 2 năm. Căn cứ nghị định về việc tăng lương 8% đối với cbccvc và người lao động có hệ số từ 2.34 trở xuống, tôi thấy rằng không điều chỉnh đối tượng là công chức dự nguồn nhưng trong những trường hợp không được tăng lương thì cũng không có công chức dự nguồn. Tuy nhiên, tôi đã được kế toán của cơ quan thông báo mình không thuộc diện được tăng lương 8%.

Vậy tôi xin phép hỏi quý cơ quan, trường hợp công chức dự nguồn như chúng tôi không được điều chỉnh trong nghị định này thì căn cứ vào đâu để không tăng lương cho chúng tôi? nếu đã không thuộc trường hợp không được tăng thì có nghĩa là phải được tăng? Mặt khác, công chức dự nguồn tuy không nằm trong biên chế của cơ quan, đơn vị nhưng vẫn hưởng lương từ ngân sách nhà nước và có thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định.

Thiết nghĩ đã là công chức dự nguồn thì thu nhập chỉ có 2.34 mà không có 25% phụ cấp công chức, mỗi tháng chỉ được 2.435.000đ thì tăng thêm khoảng 200.000đ đối với chúng tôi cũng không phải là nhỏ. Là một sinh viên đại học chính quy muốn về phục vụ tỉnh nhà, tôi mong rằng quý cơ quan có thẩm quyền xem xét để cải thiện phần nào thu nhập ít ỏi hàng tháng.

Kính mong các cơ quan giải thích pháp luật mà ở cấp tỉnh là sở tư pháp sẽ nghiên cứu kỹ các quy định để có câu trả lời thỏa đáng.

Trân trọng cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: