(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giáo dục
Người hỏi : Võ Thị Nương     Số điện thoại: 0987XXX278     Email: vonu*****@gmail.com     Địa chỉ: Khu Phố 4 Thị Trấn -HT-TN
Ngày hỏi: 25/10/2013 - 07 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 25/10/2013 - 08 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Em hỏi số đường dây nóng báo về việc dạy thêm học thêm ở tiểu học?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 28/10/2013 - 14 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Thanh Tra:3827739

Chánh Thanh Tra: 0907558877

Giám đốc: 0913822752


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giáo dục
 Nội dung câu hỏi:

Em hỏi số đường dây nóng báo về việc dạy thêm học thêm ở tiểu học?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em hỏi số đường dây nóng báo về việc dạy thêm học thêm ở tiểu học?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: