(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sinh Vien Du Nguon
Người hỏi : Kim Huyen     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/10/2013 - 22 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 08/10/2013 - 07 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Dạ, cho con hỏi là, con tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, vậy con không biết là Sở Nội Vụ Tây Ninh có việc tiếp nhận hồ sơ những sinh viên tốt nghiệp như con làm dự nguồn để tuyển dụng khi các sở, ban ngành thiếu hụt, rồi khi nào có thi công chức sẽ cho thi không ạ.

Con rất mong được cơ quan trả lời sớm.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 22/10/2013 - 09 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, Hiện tại Sở Nội vụ đã trình kế hoạch thi tuyển công chức năm 2013 cho UBND tỉnh phê duyệt, khi được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch Thi tuyển Sở Nội vụ sẽ tổ chức thi tuyển công chức năm 2013 khi đó sẽ công bố nhu cầu tuyển dụng của các Sở, ban, ngành tỉnh nếu các Sở, ban, ngành tuyển dụng đúng với ngành bạn học bạn có thể  thi tuyển vào đơn vị đó.

Bạn cũng có thể gửi hồ sơ cá nhân tại Phòng Tổ chức công chức thuộc Sở Nội vụ ( Điện thoại: 066.3822414) khi nào các Sở, ban, ngành của tỉnh cần đúng ngành bạn được đào tạo sẽ trực tiếp liên lạc với bạn qua thông tin trên hồ sơ cá nhân của bạn./.

Trân Trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sinh Vien Du Nguon
 Nội dung câu hỏi:

Dạ, cho con hỏi là, con tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, vậy con không biết là Sở Nội Vụ Tây Ninh có việc tiếp nhận hồ sơ những sinh viên tốt nghiệp như con làm dự nguồn để tuyển dụng khi các sở, ban ngành thiếu hụt, rồi khi nào có thi công chức sẽ cho thi không ạ.

Con rất mong được cơ quan trả lời sớm.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Dạ, cho con hỏi là, con tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, vậy con không biết là Sở Nội Vụ Tây Ninh có việc tiếp nhận hồ sơ những sinh viên tốt nghiệp như con làm dự nguồn để tuyển dụng khi các sở, ban ngành thiếu hụt, rồi khi nào có thi công chức sẽ cho thi không ạ.

Con rất mong được cơ quan trả lời sớm.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: