(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: kết quả thi công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/10/2014 - 09 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Nội dung tương tự câu hỏi của bạn đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh trả lời. Bạn vui lòng tra cứu phần trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh. Trân trọng.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: kết quả thi công chức
 Nội dung câu hỏi:

dạ . cho em hỏi vừa rồi em có dự kì thi công chức vào ngày 28/09/2014. khi nào la công bố kết quả ạ? mà nếu công bố thì truy cập trang web nào để xem? 

em cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

dạ . cho em hỏi vừa rồi em có dự kì thi công chức vào ngày 28/09/2014. khi nào la công bố kết quả ạ? mà nếu công bố thì truy cập trang web nào để xem? 

em cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: