(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyến xe Tây Ninh Vị Thanh đi ngày chẵn hay ngày lẻ
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0988672061     Email: Tuyetkhongtan0992@gmail.com     Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 12/09/2014 - 17 Giờ 14 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Anh chị vui lòng liên hệ với Công ty Cổ phần vận tải Tây Ninh để được tư vấn. Trân trọng.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyến xe Tây Ninh Vị Thanh đi ngày chẵn hay ngày lẻ
 Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi tuyến xe Tây Ninh đi Vị Thanh đi ngày chẵn hay ngày lẻ

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi tuyến xe Tây Ninh đi Vị Thanh đi ngày chẵn hay ngày lẻ

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: