(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyển dụng ngành xã hội học
Người hỏi : nguyễn thị hà xuyên     Số điện thoại:      Email: haxuyenht92@gmail.com     Địa chỉ: hòa thành
Ngày hỏi: 02/09/2014 - 11 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 03/09/2014 - 07 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

xin chào!

Em muốn hỏi là em học ngành xã hội học, sở có vị trí nào cần tuyển dụng không ạ. khj nào thì có đợt thi công chức ạ.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyển dụng ngành xã hội học
 Nội dung câu hỏi:

xin chào!

Em muốn hỏi là em học ngành xã hội học, sở có vị trí nào cần tuyển dụng không ạ. khj nào thì có đợt thi công chức ạ.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin chào!

Em muốn hỏi là em học ngành xã hội học, sở có vị trí nào cần tuyển dụng không ạ. khj nào thì có đợt thi công chức ạ.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: