(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cách tính số km phụ cấp lưu trú.
Người hỏi : Nguyễn Công Thành     Số điện thoại: 0916955907     Email:      Địa chỉ: xã Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 04/05/2021 - 13 Giờ 44 phút     Ngày chuyển: 04/05/2021 - 14 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi?

Tôi đi công tác từ Trụ sở cơ quan đến nơi công tác với chiều dài quảng đường là 17km. Cả đi và về trong ngày là 34km. Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 4 Chương II tại Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì với việc quảng đường Tôi đi công tác vừa nêu trên, Tôi sẽ được hưởng mức phụ cấp lưu trú của cả lượt đi và về là 34km hay chỉ hưởng mức phục cấp lưu trú lượt đi là 17km.

Kính nhờ quý cơ quan chức năng giải đáp. Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 04/05/2021 - 16 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau:

- Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Chương II của Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh quy định như sau:

1. Trường hợp đi công tác trong tỉnh cách trụ sở cơ quan phải đạt số km

a) Đi và về trong ngày (đảm bảo tối thiểu từ 01 buổi trở lên tính theo giờ hành chính): chỉ việc đi đến nơi công tácvề trong ngày (không phải để tính 02 lượt đi và lượt về) nhưng phải đảm bảo tối thiểu từ 01 buổi trở lên tính theo giờ hành chính và khoảng cách được tính theo địa giới hành chính (là từ trụ sở cơ quan đến nơi công tác).

Do đó, bạn chỉ được hưởng mức phụ cấp lưu trú với khoảng cách từ trụ sở cơ quan đến nơi công tác là 17 km.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cách tính số km phụ cấp lưu trú.
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi?

Tôi đi công tác từ Trụ sở cơ quan đến nơi công tác với chiều dài quảng đường là 17km. Cả đi và về trong ngày là 34km. Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 4 Chương II tại Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì với việc quảng đường Tôi đi công tác vừa nêu trên, Tôi sẽ được hưởng mức phụ cấp lưu trú của cả lượt đi và về là 34km hay chỉ hưởng mức phục cấp lưu trú lượt đi là 17km.

Kính nhờ quý cơ quan chức năng giải đáp. Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi?

Tôi đi công tác từ Trụ sở cơ quan đến nơi công tác với chiều dài quảng đường là 17km. Cả đi và về trong ngày là 34km. Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 4 Chương II tại Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì với việc quảng đường Tôi đi công tác vừa nêu trên, Tôi sẽ được hưởng mức phụ cấp lưu trú của cả lượt đi và về là 34km hay chỉ hưởng mức phục cấp lưu trú lượt đi là 17km.

Kính nhờ quý cơ quan chức năng giải đáp. Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: