(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kế hoạch sử dụng đất
Người hỏi : Hồng Thảo     Số điện thoại: 0393230212     Email:      Địa chỉ: Gò Dầu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 26/02/2021 - 10 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 26/02/2021 - 14 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi: Kính gửi: UBND tỉnh Tây Ninh cùng các cơ quan ban ngành có thẩm quyền
 Cho tôi hỏi về Kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 của huyện Gò Dầu và huyện Dương Minh Châu sẽ được công khai vào thời gian nào và tìm hiểu tại đâu?
Rất mong giải đáp của chính quyền địa phương. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 26/02/2021 - 16 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Dương Minh Châu trả lời như sau:

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Dương Minh Châu được phê duyệt tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh và được công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: http://duongminhchau.tayninh.gov.vn

Trân trọng./.

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 26/02/2021 - 15 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu trả lời ông (bà) như sau:

Thông tin về Quyết định kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Gò Dầu đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện địa chỉ: https://godau.tayninh.gov.vn

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kế hoạch sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi: Kính gửi: UBND tỉnh Tây Ninh cùng các cơ quan ban ngành có thẩm quyền
 Cho tôi hỏi về Kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 của huyện Gò Dầu và huyện Dương Minh Châu sẽ được công khai vào thời gian nào và tìm hiểu tại đâu?
Rất mong giải đáp của chính quyền địa phương. Tôi xin cảm ơn!
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Kính gửi: UBND tỉnh Tây Ninh cùng các cơ quan ban ngành có thẩm quyền
 Cho tôi hỏi về Kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 của huyện Gò Dầu và huyện Dương Minh Châu sẽ được công khai vào thời gian nào và tìm hiểu tại đâu?
Rất mong giải đáp của chính quyền địa phương. Tôi xin cảm ơn!
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: