(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: xếp bậc lương phù hợp đối với dự nguồn CBCC
Người hỏi : Trần Toản     Số điện thoại: 01639381700     Email: toantq1984vn@gmail.com     Địa chỉ: 1103, kp3, tt Bến Cầu, h Bến Cầu, t Tây Ninh
Ngày hỏi: 14/07/2014 - 08 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 14/07/2014 - 09 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Qúa trình công tác như sau:

Là dự  nguồn CBCC đã qua lớp TCV4-TCLLCT 17, Từ tháng 4/2010 đến 9/2011 làm công tác TĐKT-CCHC phòng Nội vụ huyện, từ 9/2011 đến 7/2014 làm Văn phòng thống kê UBND xã, đến tháng 01/7/2014 xét tuyển vào công chức Văn hóa xã hội xã.( trình độ chuyên môn tốt nghiệp CĐSP ngành Toán tin học  năm 2006, tốt nghiệp đại học Kinh tế luật ngành Quản trị kinh doanh ngày 25/8/2012)

Vậy cho Tôi hỏi trường hợp của Tôi có đóng BHXH bắt buột thì khi vào công chức được xếp bậc lương như thế nào?


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 23/07/2014 - 12 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu có nhận được ý kiến về việc xếp bậc lương phù hợp đối với Dự nguồn cán bộ, công chức khi được tuyển dụng vào công chức cấp xã, qua mục cổng hỏi đáp trực tuyến của Trang thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Ủy ban nhân dân huyện trả lời như sau:

1) Do ông là Dự nguồn cán bộ, công chức, căn cứ tại Điểm c, Khỏan 1, Điều 11, Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài, ông sẽ được xem xét miễn chế độ tập sự. Hồ sơ đề nghị gồm:

+ Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị.

+ Văn bản nhận xét đánh giá của cơ quan, đơn vị về mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ, vị trí ngạch tuyển dụng trong thừoi gian công tác có tham gia BHXH bắt buộc.

+ Bản đề nghị miễn thực hiện chế độ tập sự của cá nhân.

+ Sổ Bảo hiểm xã hội (phô tô).

2) Đối với việc xếp lương công chức cấp xã khi được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại Khỏan 2, Điều 21, Nghi định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn như sau:

 “Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định này, đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng (trừ thời gian tập sự, thử việc theo quy định), thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu đứt quãng thì được cộng dồn”


Do chuyên ngành đuợc đào tạo của ông (Quản tri kinh doanh) không phù hợp với vị trí Văn hóa - xã hội (theo Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và thời gian ông tham gia công tác có đóng BHXH bắt buộc (chuyên viên Phòng Nội vụ, Văn phòng – Thống kê thị trấn Bến Cầu) chưa đúng với chuyên môn nghiệp vụ vị trí công chức được tuyển dụng. Dó đó ông không thuộc đối tượng được chuyển xếp lương theo quy định này. Tuy nhiên, xét quá trình công tác của ông, Ủy ban nhân dân huyện sẽ có văn bản xin ý kiến Sở Nội vụ xem xét cho việc lấy thời gian đóng BHXH bắt buộc của ông để xếp lương hay không (nếu tỉnh đồng ý, huyện sẽ tiếp tục làm thủ tục xếp lương cho ông, còn nếu không, huyện không xếp lương và trả lời cho ông được rõ).

Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu  trả lời để ông được biết./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: xếp bậc lương phù hợp đối với dự nguồn CBCC
 Nội dung câu hỏi:

Qúa trình công tác như sau:

Là dự  nguồn CBCC đã qua lớp TCV4-TCLLCT 17, Từ tháng 4/2010 đến 9/2011 làm công tác TĐKT-CCHC phòng Nội vụ huyện, từ 9/2011 đến 7/2014 làm Văn phòng thống kê UBND xã, đến tháng 01/7/2014 xét tuyển vào công chức Văn hóa xã hội xã.( trình độ chuyên môn tốt nghiệp CĐSP ngành Toán tin học  năm 2006, tốt nghiệp đại học Kinh tế luật ngành Quản trị kinh doanh ngày 25/8/2012)

Vậy cho Tôi hỏi trường hợp của Tôi có đóng BHXH bắt buột thì khi vào công chức được xếp bậc lương như thế nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Qúa trình công tác như sau:

Là dự  nguồn CBCC đã qua lớp TCV4-TCLLCT 17, Từ tháng 4/2010 đến 9/2011 làm công tác TĐKT-CCHC phòng Nội vụ huyện, từ 9/2011 đến 7/2014 làm Văn phòng thống kê UBND xã, đến tháng 01/7/2014 xét tuyển vào công chức Văn hóa xã hội xã.( trình độ chuyên môn tốt nghiệp CĐSP ngành Toán tin học  năm 2006, tốt nghiệp đại học Kinh tế luật ngành Quản trị kinh doanh ngày 25/8/2012)

Vậy cho Tôi hỏi trường hợp của Tôi có đóng BHXH bắt buột thì khi vào công chức được xếp bậc lương như thế nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: