(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về chế độ chi tiếp công dân của Hội đồng nhân dân cấp xã (sở tài chính, TT, HĐND tỉnh)
Người hỏi : Nguyễn Thị Lài     Số điện thoại: 0386883567     Email:      Địa chỉ: huyện Dương Minh Châu
Ngày hỏi: 22/04/2020 - 15 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 22/04/2020 - 15 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện tại đang là công chức tài chính xã. Trong quá trình thực hiện chi ngân sách có khó khăn như sau: về việc thực hiện chi tiếp công dân cho TT. HĐND xã.

Theo thường trực HĐND xã thì mức chi cho người tiếp công dân (là Chủ Tịch và Phó Chủ tịch HĐND) thường xuyên phải thực hiện chi theo mức chi quy định tại điểm a khoản 3 điều 1 của Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Tây Ninh, Quy định mực chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cụ thể là mức chi 120.000đ/ người/ ngày tiếp. Còn theo bản thân tôi là phải thực hiện chi theo khoản IV phần 2 của Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND Tây Ninh về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Tây Ninh với mức chi là 80.000đ/người/ ngày.

Xin hỏi, trường hợp này, Sở tài chính và HĐND tỉnh chi như thế nào cho đúng, theo văn bản nào.

Trân trọng cảm ơn.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 28/04/2020 - 08 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Kinh phí chi tiếp công dân đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã thuộc trường hợp áp dụng theo Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về chế độ chi tiếp công dân của Hội đồng nhân dân cấp xã (sở tài chính, TT, HĐND tỉnh)
 Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện tại đang là công chức tài chính xã. Trong quá trình thực hiện chi ngân sách có khó khăn như sau: về việc thực hiện chi tiếp công dân cho TT. HĐND xã.

Theo thường trực HĐND xã thì mức chi cho người tiếp công dân (là Chủ Tịch và Phó Chủ tịch HĐND) thường xuyên phải thực hiện chi theo mức chi quy định tại điểm a khoản 3 điều 1 của Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Tây Ninh, Quy định mực chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cụ thể là mức chi 120.000đ/ người/ ngày tiếp. Còn theo bản thân tôi là phải thực hiện chi theo khoản IV phần 2 của Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND Tây Ninh về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Tây Ninh với mức chi là 80.000đ/người/ ngày.

Xin hỏi, trường hợp này, Sở tài chính và HĐND tỉnh chi như thế nào cho đúng, theo văn bản nào.

Trân trọng cảm ơn.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện tại đang là công chức tài chính xã. Trong quá trình thực hiện chi ngân sách có khó khăn như sau: về việc thực hiện chi tiếp công dân cho TT. HĐND xã.

Theo thường trực HĐND xã thì mức chi cho người tiếp công dân (là Chủ Tịch và Phó Chủ tịch HĐND) thường xuyên phải thực hiện chi theo mức chi quy định tại điểm a khoản 3 điều 1 của Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Tây Ninh, Quy định mực chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cụ thể là mức chi 120.000đ/ người/ ngày tiếp. Còn theo bản thân tôi là phải thực hiện chi theo khoản IV phần 2 của Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND Tây Ninh về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Tây Ninh với mức chi là 80.000đ/người/ ngày.

Xin hỏi, trường hợp này, Sở tài chính và HĐND tỉnh chi như thế nào cho đúng, theo văn bản nào.

Trân trọng cảm ơn.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: