(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: null
Người hỏi : Nguyễn Hữu Hậu     Số điện thoại: 0908744247     Email: huuhauit@gmail.com     Địa chỉ: Chà Là, Dương Minh Châu
Ngày hỏi: 14/04/2020 - 13 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 14/04/2020 - 14 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi: Nhà tôi ở DMC, tôi có thể làm thủ tục nhận BHXH 1 lần tại BHXH TP Tây Ninh hay bưu điện được không?
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 19/04/2020 - 11 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

         Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:

        Căn cứ theo khoản 4 mục I phần C, Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019 của BHXH Việt Nam. Trong đó, quy định về giải quyết hưởng BHXH một lần:

        - Người lao động nộp hồ sơ theo quy định cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

         - Trường hợp giao dịch điện tử: người lao động đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN, trường hợp chưa chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

          Theo câu hỏi của bạn, hiện nay BHXH thành phố Tây Ninh đã sáp nhập vào BHXH tỉnh Tây Ninh, nên bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại BHXH tỉnh hoặc gời hồ sơ qua dịch vụ Bưu điện (do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19 cơ quan BHXH hạn chế nhận hồ sơ trực tiếp, Bạn nên gởi hồ sơ chuyển phát qua dịch vụ Bưu điện).

           Chào bạn !


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: null
 Nội dung câu hỏi: Nhà tôi ở DMC, tôi có thể làm thủ tục nhận BHXH 1 lần tại BHXH TP Tây Ninh hay bưu điện được không?
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Nhà tôi ở DMC, tôi có thể làm thủ tục nhận BHXH 1 lần tại BHXH TP Tây Ninh hay bưu điện được không?
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: