(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: phản ánh lấn chiếm công viên Thắng Lợi đường Quang Trung phường 2
Người hỏi : nhân dân     Số điện thoại: 0972310448     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/03/2020 - 15 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 24/03/2020 - 17 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

Nhân dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng lấn chiếm công viên Thắng Lợi đường Quang Trung phường 2 để bán nước và thức ăn vặt kéo theo đó là KARAOKE di động từ 17 giờ đến 23 giờ hàng ngày, gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Rất nhiều lần người dân phản ánh đến công an phường 2 qua số đt 02763822683 (theo trả lời trực tuyến) và số 02763822105, được trả lời rằng công viên Quang Trung thuộc thẩm quyền quản lý của bên đô thị, lực lượng công an mỏng sẽ đi tuần và nhắc nhở. Tuy nhiên đến nay, tình trạng lấn chiếm công viên Thắng Lợi đường Quang Trung phường 2 để bán nước và thức ăn vặt kéo theo đó là KARAOKE di động từ 17 giờ đến 23 giờ hàng ngày vẫn không chấm dứt. Ngoài số đt 02763822683 và số 02763822105 thì người dân còn liên hệ số điện thoại nào?. Trách nhiệm chính xử lý thuộc cơ quan, đơn vị nào?.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 25/03/2020 - 09 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     5 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố thông tin đến bạn như sau:

Các số điện thoại: Để nhân dân phản ánh khi có vi phạm.

- Chủ tịch UBND Phường 2: 0933.099.252 (Đ/c Nguyễn Nhật Lê Vinh).

- Công an Thành phố: 02763.3822105 (Trực ban CATP).

- Đội QLTTĐT Thành phố: 0907.351.369 (Đ/c Nguyễn Tấn Phú), 0982.959.997 (Đ/c Lương Anh Dũng).

- Thanh tra Giao thông: 0918.743.448 (đ/c Cao Hồng Dũng)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: phản ánh lấn chiếm công viên Thắng Lợi đường Quang Trung phường 2
 Nội dung câu hỏi:

Nhân dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng lấn chiếm công viên Thắng Lợi đường Quang Trung phường 2 để bán nước và thức ăn vặt kéo theo đó là KARAOKE di động từ 17 giờ đến 23 giờ hàng ngày, gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Rất nhiều lần người dân phản ánh đến công an phường 2 qua số đt 02763822683 (theo trả lời trực tuyến) và số 02763822105, được trả lời rằng công viên Quang Trung thuộc thẩm quyền quản lý của bên đô thị, lực lượng công an mỏng sẽ đi tuần và nhắc nhở. Tuy nhiên đến nay, tình trạng lấn chiếm công viên Thắng Lợi đường Quang Trung phường 2 để bán nước và thức ăn vặt kéo theo đó là KARAOKE di động từ 17 giờ đến 23 giờ hàng ngày vẫn không chấm dứt. Ngoài số đt 02763822683 và số 02763822105 thì người dân còn liên hệ số điện thoại nào?. Trách nhiệm chính xử lý thuộc cơ quan, đơn vị nào?.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nhân dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng lấn chiếm công viên Thắng Lợi đường Quang Trung phường 2 để bán nước và thức ăn vặt kéo theo đó là KARAOKE di động từ 17 giờ đến 23 giờ hàng ngày, gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Rất nhiều lần người dân phản ánh đến công an phường 2 qua số đt 02763822683 (theo trả lời trực tuyến) và số 02763822105, được trả lời rằng công viên Quang Trung thuộc thẩm quyền quản lý của bên đô thị, lực lượng công an mỏng sẽ đi tuần và nhắc nhở. Tuy nhiên đến nay, tình trạng lấn chiếm công viên Thắng Lợi đường Quang Trung phường 2 để bán nước và thức ăn vặt kéo theo đó là KARAOKE di động từ 17 giờ đến 23 giờ hàng ngày vẫn không chấm dứt. Ngoài số đt 02763822683 và số 02763822105 thì người dân còn liên hệ số điện thoại nào?. Trách nhiệm chính xử lý thuộc cơ quan, đơn vị nào?.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: