(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: mua bán qua lại cửa khẩu Campuchia
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0909176761     Email:      Địa chỉ: Bến cầu
Ngày hỏi: 20/03/2020 - 17 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 23/03/2020 - 08 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi là người dân sống gần biên giời VN- campuchia, hằng ngày gia đình tôi sống bằng nghề mua bán rau củ trái cây qua đường cửa khẩu  ấp Long an qua Campuchia bán lẻ. ngày 18/3 chính phủ đóng cổng không cho qua lại. là dân thường tôi biết do nhà nước sợ bị lây bệnh nhưng việc buôn bán của tôi và bà con trong huyện bị ảnh hưởng  rất lớn. rất mong chính quyền tạo điều kiện để người dân buôn bán lại,cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 26/03/2020 - 09 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

File đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: mua bán qua lại cửa khẩu Campuchia
 Nội dung câu hỏi:

tôi là người dân sống gần biên giời VN- campuchia, hằng ngày gia đình tôi sống bằng nghề mua bán rau củ trái cây qua đường cửa khẩu  ấp Long an qua Campuchia bán lẻ. ngày 18/3 chính phủ đóng cổng không cho qua lại. là dân thường tôi biết do nhà nước sợ bị lây bệnh nhưng việc buôn bán của tôi và bà con trong huyện bị ảnh hưởng  rất lớn. rất mong chính quyền tạo điều kiện để người dân buôn bán lại,cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi là người dân sống gần biên giời VN- campuchia, hằng ngày gia đình tôi sống bằng nghề mua bán rau củ trái cây qua đường cửa khẩu  ấp Long an qua Campuchia bán lẻ. ngày 18/3 chính phủ đóng cổng không cho qua lại. là dân thường tôi biết do nhà nước sợ bị lây bệnh nhưng việc buôn bán của tôi và bà con trong huyện bị ảnh hưởng  rất lớn. rất mong chính quyền tạo điều kiện để người dân buôn bán lại,cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: