(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Khi thi công công trình cần tuân thủ những yêu cầu gì?
Người hỏi : Beboivn     Số điện thoại: 0902007595     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/03/2020 - 17 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 16/03/2020 - 09 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Công ty Beboivn là đơn vị chuyên thực hiện thiết kế và lắp đặt bể bơi, đồng thời cũng chịu trách nghiệm phân phối các đơn hàng dụng cụ bể bơi khác. Xin hỏi là pháp luật có quy định những điều cần lưu ý khi thực hiện thi công các công trình   không? Xin cảm ơn. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 18/03/2020 - 16 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:

1. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014, cụ thể như sau:

- Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng;

- Có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014;

- Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ;

- Có hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn;

-  Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình;

-  Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

2. Nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát thi công phải đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức và chứng chỉ hành nghề của các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực hoạt động).

Sở Xây dựng trả lời để Công ty Beboivn biết.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Khi thi công công trình cần tuân thủ những yêu cầu gì?
 Nội dung câu hỏi:

Công ty Beboivn là đơn vị chuyên thực hiện thiết kế và lắp đặt bể bơi, đồng thời cũng chịu trách nghiệm phân phối các đơn hàng dụng cụ bể bơi khác. Xin hỏi là pháp luật có quy định những điều cần lưu ý khi thực hiện thi công các công trình   không? Xin cảm ơn. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Công ty Beboivn là đơn vị chuyên thực hiện thiết kế và lắp đặt bể bơi, đồng thời cũng chịu trách nghiệm phân phối các đơn hàng dụng cụ bể bơi khác. Xin hỏi là pháp luật có quy định những điều cần lưu ý khi thực hiện thi công các công trình   không? Xin cảm ơn. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: