(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: biên chế
Người hỏi : ca nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 02/06/2014 - 09 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 02/06/2014 - 09 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

xin cho hỏi. tôi hiện tốt nghiệp cao đẳng đang công tác tại cơ quan nhà nước cấp tỉnh chưa vào biên chế. vậy nếu năm nay có tổ chức thi công chức tôi có được thi không theo ngạch gì và là thí sinh tư phải không

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 16/06/2014 - 16 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo quy định tại Điều 36 mục 2 chương IV của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 có quy định:

“Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.”

Như vậy, trường hợp của bạn nếu đủ điều kiện và tiêu chuẩn ngạch theo quy định thì bạn thi tuyển công chức ngạch chuyên viên cao đẳng (01a.003).

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Tổ chức công chức 066.3822414.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: biên chế
 Nội dung câu hỏi:

xin cho hỏi. tôi hiện tốt nghiệp cao đẳng đang công tác tại cơ quan nhà nước cấp tỉnh chưa vào biên chế. vậy nếu năm nay có tổ chức thi công chức tôi có được thi không theo ngạch gì và là thí sinh tư phải không

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin cho hỏi. tôi hiện tốt nghiệp cao đẳng đang công tác tại cơ quan nhà nước cấp tỉnh chưa vào biên chế. vậy nếu năm nay có tổ chức thi công chức tôi có được thi không theo ngạch gì và là thí sinh tư phải không

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: