(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cán bộ, viên chức trực Lễ, Tết.
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 17/01/2019 - 06 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 18/01/2019 - 16 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa UBND tỉnh Tây Ninh.

Kính thưa Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh.

Kính thưa Sở Giáo Dục Tây Ninh.

Kính thưa Công Đoàn ngành Giáo Dục Tây Ninh

Kính thưa các ban ngành có liên quan.

Có thể giải đáp giúp tôi một số câu hỏi sau để tôi hiểu rõ hơn được không:

1, Theo như tôi được biết, luật lao động đã quy định các ngày lễ, Tết là ngày nghĩ hàng năm của người lao động cũng như viên chức, công chức, giáo viên. Có đúng như vậy không?

2, Sở Giáo dục lại có thông báo bắt cán bộ giáo viên trực trường vào các ngày lễ, Tết, như vậy có đúng luật không?

3, Mặc dù việc trực lễ, Tết là nhiệm vụ trính trị, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong các ngày lễ, Tết nhưng tại sao Sở lại không có hướng dẫn cụ thể về việc chi trả các chế độ cho cán bộ, giáo viên?

4, Vợ tôi là một giáo viên, Tết năm nào cũng phải trực Tết, có khi trực ngay ngày mùng 1, có năm lại trực vào 30, mỗi năm có 1 cai Tết thôi mà trực vào những ngày như vậy thử hỏi lãnh đạo còn gì là Tết?

5, Đã từng có việc Giáo viên nữ bị hiếp dâm ngay trong trường khi trực trường, Cho hỏi Lãnh đạo đã từng nghĩ về chuyện này chưa? Lãnh đạo có chỉ đạo gì để đảm bảo an toàn và quyền lợi của giáo viên khi trực lễ Tết chưa? Nếu có sự cố xãy ra, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

6, Sau khi nghĩ lễ, giáo viên, học sinh phải đi bù lại vào một ngày nghĩ khác, như vậy nghĩ lễ để làm gì?

Trên đây là những vướng mắc của tôi, một người chồng của một giáo viên. Nhiều lần tôi khuyên vợ nên nghĩ việc nhưng vợ quá yêu nghề nên vẫn cố đi dạy, Nhưng tôi thấy Lãnh đạo nghành chưa thật sự quan tâm đến cán bộ nhân viên của mình.

Rất mong Lãnh đạo có thể có những quyết định đảm bảo được quyền và lợi ích của các cán bộ, nhân viên, giáo viên.

Trân trọng!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 22/01/2019 - 09 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo xin được trả lời các nội dung bạn thắc mắc như sau:

1. Điều 115 của Bộ luật lao động 2012 quy định nghỉ Lễ, Tết, cụ thể:

- Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

- Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

- Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

2. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại Thông báo số 3100/TB-UBND ngày 14/12/2018 về Nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo có Thông báo số 102/TB-SGDĐT, ngày 10/01/2019 về việc nghỉ tết Âm lịch năm 2019, trong đó có yêu cầu các đơn vị, trường học phân công, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân và bảo vệ trụ sở, tài sản, an toàn cơ quan, đơn vị, trường học.

3. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia trực trong các ngày nghỉ Lễ, Tết được bố trí nghỉ bù hoặc bồi dưỡng theo chế độ quy định.

4. Việc đăng ký, phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực Lễ, Tết được các đơn vị, trường học thực hiện công khai, dân chủ trong Hội đồng theo quy định.

5. Tất cả các ca trực trong các ngày nghỉ Lễ, Tết đều phải đảm bảo đủ số lượng và đúng thành phần trực gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân và bảo vệ trụ sở, tài sản, an toàn. Các ca trực đều phải ghi chép tình hình diễn biến cụ thể, bàn giao và nhận ca trực theo đúng quy định. Khi phân công trực phải có số điện thoại liên hệ của lãnh đạo đơn vị, công an phòng cháy chữa cháy, công an địa phương sở tại để kịp thời giải quyết khi có sự cố xảy ra.

6. Trong những ngày nghỉ lễ, tết rơi vào những ngày làm việc bình thường thì được nghỉ theo quy định.

Trân trọng!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cán bộ, viên chức trực Lễ, Tết.
 Nội dung câu hỏi:

Kính thưa UBND tỉnh Tây Ninh.

Kính thưa Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh.

Kính thưa Sở Giáo Dục Tây Ninh.

Kính thưa Công Đoàn ngành Giáo Dục Tây Ninh

Kính thưa các ban ngành có liên quan.

Có thể giải đáp giúp tôi một số câu hỏi sau để tôi hiểu rõ hơn được không:

1, Theo như tôi được biết, luật lao động đã quy định các ngày lễ, Tết là ngày nghĩ hàng năm của người lao động cũng như viên chức, công chức, giáo viên. Có đúng như vậy không?

2, Sở Giáo dục lại có thông báo bắt cán bộ giáo viên trực trường vào các ngày lễ, Tết, như vậy có đúng luật không?

3, Mặc dù việc trực lễ, Tết là nhiệm vụ trính trị, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong các ngày lễ, Tết nhưng tại sao Sở lại không có hướng dẫn cụ thể về việc chi trả các chế độ cho cán bộ, giáo viên?

4, Vợ tôi là một giáo viên, Tết năm nào cũng phải trực Tết, có khi trực ngay ngày mùng 1, có năm lại trực vào 30, mỗi năm có 1 cai Tết thôi mà trực vào những ngày như vậy thử hỏi lãnh đạo còn gì là Tết?

5, Đã từng có việc Giáo viên nữ bị hiếp dâm ngay trong trường khi trực trường, Cho hỏi Lãnh đạo đã từng nghĩ về chuyện này chưa? Lãnh đạo có chỉ đạo gì để đảm bảo an toàn và quyền lợi của giáo viên khi trực lễ Tết chưa? Nếu có sự cố xãy ra, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

6, Sau khi nghĩ lễ, giáo viên, học sinh phải đi bù lại vào một ngày nghĩ khác, như vậy nghĩ lễ để làm gì?

Trên đây là những vướng mắc của tôi, một người chồng của một giáo viên. Nhiều lần tôi khuyên vợ nên nghĩ việc nhưng vợ quá yêu nghề nên vẫn cố đi dạy, Nhưng tôi thấy Lãnh đạo nghành chưa thật sự quan tâm đến cán bộ nhân viên của mình.

Rất mong Lãnh đạo có thể có những quyết định đảm bảo được quyền và lợi ích của các cán bộ, nhân viên, giáo viên.

Trân trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa UBND tỉnh Tây Ninh.

Kính thưa Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh.

Kính thưa Sở Giáo Dục Tây Ninh.

Kính thưa Công Đoàn ngành Giáo Dục Tây Ninh

Kính thưa các ban ngành có liên quan.

Có thể giải đáp giúp tôi một số câu hỏi sau để tôi hiểu rõ hơn được không:

1, Theo như tôi được biết, luật lao động đã quy định các ngày lễ, Tết là ngày nghĩ hàng năm của người lao động cũng như viên chức, công chức, giáo viên. Có đúng như vậy không?

2, Sở Giáo dục lại có thông báo bắt cán bộ giáo viên trực trường vào các ngày lễ, Tết, như vậy có đúng luật không?

3, Mặc dù việc trực lễ, Tết là nhiệm vụ trính trị, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong các ngày lễ, Tết nhưng tại sao Sở lại không có hướng dẫn cụ thể về việc chi trả các chế độ cho cán bộ, giáo viên?

4, Vợ tôi là một giáo viên, Tết năm nào cũng phải trực Tết, có khi trực ngay ngày mùng 1, có năm lại trực vào 30, mỗi năm có 1 cai Tết thôi mà trực vào những ngày như vậy thử hỏi lãnh đạo còn gì là Tết?

5, Đã từng có việc Giáo viên nữ bị hiếp dâm ngay trong trường khi trực trường, Cho hỏi Lãnh đạo đã từng nghĩ về chuyện này chưa? Lãnh đạo có chỉ đạo gì để đảm bảo an toàn và quyền lợi của giáo viên khi trực lễ Tết chưa? Nếu có sự cố xãy ra, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

6, Sau khi nghĩ lễ, giáo viên, học sinh phải đi bù lại vào một ngày nghĩ khác, như vậy nghĩ lễ để làm gì?

Trên đây là những vướng mắc của tôi, một người chồng của một giáo viên. Nhiều lần tôi khuyên vợ nên nghĩ việc nhưng vợ quá yêu nghề nên vẫn cố đi dạy, Nhưng tôi thấy Lãnh đạo nghành chưa thật sự quan tâm đến cán bộ nhân viên của mình.

Rất mong Lãnh đạo có thể có những quyết định đảm bảo được quyền và lợi ích của các cán bộ, nhân viên, giáo viên.

Trân trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: