(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trang web 1001 chuyện lạ Tây Ninh
Người hỏi : Người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP.Tây Ninh
Ngày hỏi: 05/12/2018 - 09 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 05/12/2018 - 09 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại, trên facebook có trang web 1001 chuyện lạ Tây Ninh

chuyên đăng tải những thông tin (bất lợi) về Tây Ninh.

Xin Sở Thông tin- Truyền thông kiểm tra, trả lời hướng xử lý.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 11/12/2018 - 16 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời như sau

 Cám ơn anh/chị đã gửi câu hỏi của mình đến Sở Thông tin và Truyền Thông Tây Ninh. Với thắc mắc của anh/chị,  Sau khi kiểm tra thông  tin anh/chị phản ánh. Sở Thông tin và Truyền Thông xin được trả lời như sau:

- Trên mạng xã hội Facebook có tồn tại trang “1001 chuyện lạ Tây Ninh” thông tin liên  hệ không có nên không thể xác định được chủ nhân quản lý trang này để xác định nguồn thông tin được đăng trên trang.

- Còn về nội dung thông tin đăng trên trang nếu vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng và quy định của pháp luật Việt Nam về đăng thông tin lên mạng xã hội sẽ được các cơ quan chức năng phối hợp để xử lý.

- Đối  với thông tin đăng trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân cụ thể thì anh/chị có thể gửi đơn trực tiếp đến  Sở Thông tin  và Truyền thông để Sở phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trang web 1001 chuyện lạ Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại, trên facebook có trang web 1001 chuyện lạ Tây Ninh

chuyên đăng tải những thông tin (bất lợi) về Tây Ninh.

Xin Sở Thông tin- Truyền thông kiểm tra, trả lời hướng xử lý.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại, trên facebook có trang web 1001 chuyện lạ Tây Ninh

chuyên đăng tải những thông tin (bất lợi) về Tây Ninh.

Xin Sở Thông tin- Truyền thông kiểm tra, trả lời hướng xử lý.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: