(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: CHẾ ĐỘ THAI SẢN CHO CÔNG CHỨC CẤP XÃ
Người hỏi : CÁ NHÂN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/08/2018 - 09 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi chưa rõ thông tin, đề nghị bạn đặt câu hỏi có nội dung hỏi cụ thể để đơn vị luân chuyển câu hỏi có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: CHẾ ĐỘ THAI SẢN CHO CÔNG CHỨC CẤP XÃ
 Nội dung câu hỏi:

cho em hỏi chế độ thai sản cho cấp chức cấp xã hiện nay được quy định như thế nào ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho em hỏi chế độ thai sản cho cấp chức cấp xã hiện nay được quy định như thế nào ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: