(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Vì sao cơ quan chuyên môn không trả lời câu hỏi Quy hoạch thửa đất của gia đình tôi Số 96/ Tờ BĐ số 15 theo căn cứ pháp lý của Quyết định 1591/QĐ-UB của UBND Tỉnh Tây Ninh ngày 1/8/2013 qua Công thông tin Hỏi đáp trực tuyến?
Người hỏi : Lê Thị Hoàng Anh     Số điện thoại: 0938527592     Email:      Địa chỉ: TPHCM
Ngày hỏi: 24/07/2018 - 09 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 24/07/2018 - 10 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND Tỉnh Tây Ninh

Căn cứ trả lời của UBND TP.Tây Ninh ngày 23/7/2018 cho câu hỏi thông tin quy hoạch thửa đất của gia đình tôi vào ngày 19/7/2018 trên công thông tin Hỏi đáp trực tuyến, UBND Thành phồ đề nghị tôi đến Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả Khu hành chánh để được hướng dẫn cụ thể, tôi xin có ý kiến như sau:

  • Vừa qua, tôi đã nộp đơn yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch Thửa đất số 95 / Tờ BĐ số 15 của gia đình tôi căn cứ pháp lý yêu cầu là theo Quyết định 1591/QĐ-UB của UBND Tỉnh Tây Ninh ngày 1/8/2013 tại Bộ phận Một cửa tại Khu hành chánh vào ngày 9/5/2018 và đã được Phòng QLĐT trả lời. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì công văn trả lời lại ghi sai nội dung đơn và căn cứ pháp lý theo đơn yêu cầu của tôi? Điều này tôi đã trình bày ý kiến với Anh Đại Chánh văn phòng UBND TP.Tây Ninh. Chính vì vậy, ngày 19/7/2018 vừa qua, tôi phải gửi câu hỏi trực tuyến qua Cổng thông tin Hỏi đáp trực tuyến của UBND Tỉnh Tây Ninh để nhận được câu trả lời nhanh chóng và chính xác từ cơ quan chuyên môn.
  • Đây không phải là lần đầu gia đình tôi phải chờ đợi mõi mòn công văn trả lời từ Phòng Quản lý đô thị- Bộ phận Một cửa Khu hành chánh TP.Tây Ninh và không chỉ là đơn yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch mà còn các đơn yêu cầu khác. Thời gian ghi trên phiếu hẹn trả lời cung cấp thông tin thuộc thẩm quyền của Phòng QLĐT (tại Quầy số 1) cho gia đình tôi luôn được cán bộ tiếp nhận ghi nhận trên 15 ngày? Khi công văn trả lời sai được đề nghị trả lời lại thì được hẹn thêm vài ngày nữa? Gia đình tôi thường xuyên bị mất rất nhiều thời gian chờ đợi và tốn kém chi phí đi lại khi nộp đơn tại đây.

Tôi thiết nghĩ, Bộ phận Một cửa được xây dựng với mục đích nhằm đơn giản hoá các thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, tạo sự thuận lợi cho người dân và các tổ chức có nhu cầu giao dịch, giải quyết công việc. Đồng thời qua đó ngăn chặn tệ quan liêu, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức khi giải quyết TTHC cho người dân nói chung, các doanh nghiệp nói riêng. Tất cả nhằm hướng đến một nền hành chính hiện đại, trong sạch, hiệu lực và hiệu quả. Đây là một thay đổi vô cùng tốt đẹp đối với Đất nước góp phần nâng cao niềm tin trọn vẹn của người dân vào đường lối cải cách của Đảng và Nhà nước.

Việc cung cấp thông tin Quy hoạch căn cứ theo Luật đất đai và Luật tiếp cận thông tin dược Nhà nước xác định là thông tin CÔNG KHAI. Như vậy, xin trả lời cho gia đình chúng tôi được rõ:

Vì sao cơ quan chuyên môn không trả lời câu hỏi Quy hoạch thửa đất của gia đình tôi Số 96/ Tờ BĐ số 15 theo căn cứ pháp lý của Quyết định 1591/QĐ-UB của UBND Tỉnh Tây Ninh ngày 1/8/2013 qua Công thông tin Hỏi đáp trực tuyến?

Trân trọng cảm ơn!

Lê Thị Hoàng Anh

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 01/08/2018 - 15 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi kiểm tra, UBND Thành phố cung cấp thông tin như sau:

1. Quá trình cung cấp thông tin cho gia đình ông Cương và bà Anh.

Ngày 19/6/2018, Phòng Quản lý đô thị có Công văn số 116/PQLĐT về việc trả lời đơn của Ông Lê Trung Cương nhưng gia đình ông chưa đồng ý với nội dung văn bản và yêu cầu trả lời lại với lý do chưa đúng với ý mà gia đình muốn cung cấp.

Ngày 28/6/2018, Phòng Quản lý đô thị có Công văn số 124/PQLĐT về việc cung cấp thông tin lại theo yêu cầu của gia đình Ông Lê Trung Cương nhưng nội dung văn bản vẫn chưa được chấp thuận với lý do vẫn chưa đúng với ý mà gia đình muốn hỏi.

Ngày 05/7/2018, Phòng Quản lý đô thị có Công văn số 126/PQLĐT về việc cung cấp thông tin (đính chính) lại theo yêu cầu của gia đình Ông Lê Trung Cương (bà Anh). Thời điểm này bà Anh có yêu cầu cung cấp thêm thông tin quy hoạch đối với thửa đất số 95, tờ bản đồ số 15 tọa lạc tại khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh và được Phòng Quản lý đô thị cung cấp thông tin tại Công văn số 127/PQLĐT ngày 05/7/2018.

Ông Lê Trung Cương và bà Lê Thị Hoàng Anh là chung gia đình, qua các lần đề nghị cung cấp thông tin nói trên đều là do bà Anh liên hệ yêu cầu cung cấp. Phòng Quản lý đô thị đã cung cấp thông tin nhiều lần cho gia đình bà Anh, đến lần gần nhất vào ngày 05/7/2018 có mời bà Anh xem lại nội dung văn bản trước khi ban hành các Công văn số 126/PQLĐT, 127/PQLĐT.

2. Trả lời nội dung câu hỏi trực tuyến của bà Anh.

Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh là phê duyệt đồ án Điều chỉnh QHC thị xã Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000. Đây là đồ án quy hoạch tổng thể toàn thành phố Tây Ninh, là việc tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho toàn Thành phố phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững. Từ định hướng của quy hoạch chung, địa phương sẽ tổ chức lập các quy hoạch chi tiết 1/2000 (hiện nay gọi là quy hoạch phân khu) nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung để áp dụng cho việc triển khai các dự án theo quy hoạch đô thị.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 thì tại khoản 1, điều 91 có quy định điều kiện để được cấp phép xây dựng công trình phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Từ những lý do trên, đối với thửa đất số 95, tờ bản đồ số 15 của gia đình bà Anh hiện nay khi yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch thì theo quy định cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch chỉ căn cứ vào đồ án quy hoạch chi tiết, phân khu để cung cấp cho bà.

Hiện nay, Quyết định số 280/2001/QĐ-UBND, ngày 21/5/2001 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết trục đường Cách Mạng Tháng 8, thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh), tỉnh Tây Ninh vẫn còn hiệu lực nên việc Phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh trả lời khu đất nói trên quy hoạch một phần là đất giao thông (mở mới đường Nguyễn Trãi nối dài lộ giới 27m) và một phần là đất công trình công cộng đô thị là phù hợp với quy định hiện hành.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Vì sao cơ quan chuyên môn không trả lời câu hỏi Quy hoạch thửa đất của gia đình tôi Số 96/ Tờ BĐ số 15 theo căn cứ pháp lý của Quyết định 1591/QĐ-UB của UBND Tỉnh Tây Ninh ngày 1/8/2013 qua Công thông tin Hỏi đáp trực tuyến?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND Tỉnh Tây Ninh

Căn cứ trả lời của UBND TP.Tây Ninh ngày 23/7/2018 cho câu hỏi thông tin quy hoạch thửa đất của gia đình tôi vào ngày 19/7/2018 trên công thông tin Hỏi đáp trực tuyến, UBND Thành phồ đề nghị tôi đến Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả Khu hành chánh để được hướng dẫn cụ thể, tôi xin có ý kiến như sau:

  • Vừa qua, tôi đã nộp đơn yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch Thửa đất số 95 / Tờ BĐ số 15 của gia đình tôi căn cứ pháp lý yêu cầu là theo Quyết định 1591/QĐ-UB của UBND Tỉnh Tây Ninh ngày 1/8/2013 tại Bộ phận Một cửa tại Khu hành chánh vào ngày 9/5/2018 và đã được Phòng QLĐT trả lời. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì công văn trả lời lại ghi sai nội dung đơn và căn cứ pháp lý theo đơn yêu cầu của tôi? Điều này tôi đã trình bày ý kiến với Anh Đại Chánh văn phòng UBND TP.Tây Ninh. Chính vì vậy, ngày 19/7/2018 vừa qua, tôi phải gửi câu hỏi trực tuyến qua Cổng thông tin Hỏi đáp trực tuyến của UBND Tỉnh Tây Ninh để nhận được câu trả lời nhanh chóng và chính xác từ cơ quan chuyên môn.
  • Đây không phải là lần đầu gia đình tôi phải chờ đợi mõi mòn công văn trả lời từ Phòng Quản lý đô thị- Bộ phận Một cửa Khu hành chánh TP.Tây Ninh và không chỉ là đơn yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch mà còn các đơn yêu cầu khác. Thời gian ghi trên phiếu hẹn trả lời cung cấp thông tin thuộc thẩm quyền của Phòng QLĐT (tại Quầy số 1) cho gia đình tôi luôn được cán bộ tiếp nhận ghi nhận trên 15 ngày? Khi công văn trả lời sai được đề nghị trả lời lại thì được hẹn thêm vài ngày nữa? Gia đình tôi thường xuyên bị mất rất nhiều thời gian chờ đợi và tốn kém chi phí đi lại khi nộp đơn tại đây.

Tôi thiết nghĩ, Bộ phận Một cửa được xây dựng với mục đích nhằm đơn giản hoá các thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, tạo sự thuận lợi cho người dân và các tổ chức có nhu cầu giao dịch, giải quyết công việc. Đồng thời qua đó ngăn chặn tệ quan liêu, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức khi giải quyết TTHC cho người dân nói chung, các doanh nghiệp nói riêng. Tất cả nhằm hướng đến một nền hành chính hiện đại, trong sạch, hiệu lực và hiệu quả. Đây là một thay đổi vô cùng tốt đẹp đối với Đất nước góp phần nâng cao niềm tin trọn vẹn của người dân vào đường lối cải cách của Đảng và Nhà nước.

Việc cung cấp thông tin Quy hoạch căn cứ theo Luật đất đai và Luật tiếp cận thông tin dược Nhà nước xác định là thông tin CÔNG KHAI. Như vậy, xin trả lời cho gia đình chúng tôi được rõ:

Vì sao cơ quan chuyên môn không trả lời câu hỏi Quy hoạch thửa đất của gia đình tôi Số 96/ Tờ BĐ số 15 theo căn cứ pháp lý của Quyết định 1591/QĐ-UB của UBND Tỉnh Tây Ninh ngày 1/8/2013 qua Công thông tin Hỏi đáp trực tuyến?

Trân trọng cảm ơn!

Lê Thị Hoàng Anh

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND Tỉnh Tây Ninh

Căn cứ trả lời của UBND TP.Tây Ninh ngày 23/7/2018 cho câu hỏi thông tin quy hoạch thửa đất của gia đình tôi vào ngày 19/7/2018 trên công thông tin Hỏi đáp trực tuyến, UBND Thành phồ đề nghị tôi đến Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả Khu hành chánh để được hướng dẫn cụ thể, tôi xin có ý kiến như sau:

  • Vừa qua, tôi đã nộp đơn yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch Thửa đất số 95 / Tờ BĐ số 15 của gia đình tôi căn cứ pháp lý yêu cầu là theo Quyết định 1591/QĐ-UB của UBND Tỉnh Tây Ninh ngày 1/8/2013 tại Bộ phận Một cửa tại Khu hành chánh vào ngày 9/5/2018 và đã được Phòng QLĐT trả lời. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì công văn trả lời lại ghi sai nội dung đơn và căn cứ pháp lý theo đơn yêu cầu của tôi? Điều này tôi đã trình bày ý kiến với Anh Đại Chánh văn phòng UBND TP.Tây Ninh. Chính vì vậy, ngày 19/7/2018 vừa qua, tôi phải gửi câu hỏi trực tuyến qua Cổng thông tin Hỏi đáp trực tuyến của UBND Tỉnh Tây Ninh để nhận được câu trả lời nhanh chóng và chính xác từ cơ quan chuyên môn.
  • Đây không phải là lần đầu gia đình tôi phải chờ đợi mõi mòn công văn trả lời từ Phòng Quản lý đô thị- Bộ phận Một cửa Khu hành chánh TP.Tây Ninh và không chỉ là đơn yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch mà còn các đơn yêu cầu khác. Thời gian ghi trên phiếu hẹn trả lời cung cấp thông tin thuộc thẩm quyền của Phòng QLĐT (tại Quầy số 1) cho gia đình tôi luôn được cán bộ tiếp nhận ghi nhận trên 15 ngày? Khi công văn trả lời sai được đề nghị trả lời lại thì được hẹn thêm vài ngày nữa? Gia đình tôi thường xuyên bị mất rất nhiều thời gian chờ đợi và tốn kém chi phí đi lại khi nộp đơn tại đây.

Tôi thiết nghĩ, Bộ phận Một cửa được xây dựng với mục đích nhằm đơn giản hoá các thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, tạo sự thuận lợi cho người dân và các tổ chức có nhu cầu giao dịch, giải quyết công việc. Đồng thời qua đó ngăn chặn tệ quan liêu, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức khi giải quyết TTHC cho người dân nói chung, các doanh nghiệp nói riêng. Tất cả nhằm hướng đến một nền hành chính hiện đại, trong sạch, hiệu lực và hiệu quả. Đây là một thay đổi vô cùng tốt đẹp đối với Đất nước góp phần nâng cao niềm tin trọn vẹn của người dân vào đường lối cải cách của Đảng và Nhà nước.

Việc cung cấp thông tin Quy hoạch căn cứ theo Luật đất đai và Luật tiếp cận thông tin dược Nhà nước xác định là thông tin CÔNG KHAI. Như vậy, xin trả lời cho gia đình chúng tôi được rõ:

Vì sao cơ quan chuyên môn không trả lời câu hỏi Quy hoạch thửa đất của gia đình tôi Số 96/ Tờ BĐ số 15 theo căn cứ pháp lý của Quyết định 1591/QĐ-UB của UBND Tỉnh Tây Ninh ngày 1/8/2013 qua Công thông tin Hỏi đáp trực tuyến?

Trân trọng cảm ơn!

Lê Thị Hoàng Anh

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: