(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đề xuất về tiếp cận cho Người khuyết tật tại các Ủy ban xã huyện
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/04/2018 - 00 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 02/05/2018 - 07 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tây ninh.

Tôi là một người khuyết tật hiện đang sống ở địa bàn xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng. Tôi bị khuyết tật vận động nên đi lại rất khó khăn, phải dùng xe lăn hoặc gậy và nẹp chân mới đi được, tôi cũng không thể đi cầu thang. Vì vậy việc tới lui Ủy ban xã của tôi là một vấn đề lớn, tôi không thể lên những bậc cấp ở đó, mỗi khi có việc cần phải đến đó thì tôi luôn cảm thấy lo lắng, ngay cả khi có người nhà đi cùng thì họ hỗ trợ tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tôi muốn đề xuất với Ủy ban xã An Tịnh một việc là xây dựng những cái dốc lên có tay vịnh cho người khuyết tật để không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều người khuyết tật khác và cả những người già ở trên địa bàn xã, huyện có thể mạnh dạn hơn, tự lập hơn trong việc đi lại và giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Đây chỉ là một ý kiến đề xuất chứ không có ý phàn nàn. Tôi rất mong nhận được sự thấu hiểu.

Tôi xin chân thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Trảng Bàng     
Thời gian trả lời: 02/05/2018 - 16 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
 Chào Ông/Bà.
     Về ý kiến đề xuất của Ông/Bà UBND huyện sẽ có văn bản chỉ đạo UBND các xã thực hiện hỗ trợ công dân khuyết tật khi đến thực hiện các thủ tục hành chính.
    Cám ơn Ông/Bà đã có  ý kiến đề xuất để tạo thuận lợi cho công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.
    Trân Trọng./.
 

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đề xuất về tiếp cận cho Người khuyết tật tại các Ủy ban xã huyện
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tây ninh.

Tôi là một người khuyết tật hiện đang sống ở địa bàn xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng. Tôi bị khuyết tật vận động nên đi lại rất khó khăn, phải dùng xe lăn hoặc gậy và nẹp chân mới đi được, tôi cũng không thể đi cầu thang. Vì vậy việc tới lui Ủy ban xã của tôi là một vấn đề lớn, tôi không thể lên những bậc cấp ở đó, mỗi khi có việc cần phải đến đó thì tôi luôn cảm thấy lo lắng, ngay cả khi có người nhà đi cùng thì họ hỗ trợ tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tôi muốn đề xuất với Ủy ban xã An Tịnh một việc là xây dựng những cái dốc lên có tay vịnh cho người khuyết tật để không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều người khuyết tật khác và cả những người già ở trên địa bàn xã, huyện có thể mạnh dạn hơn, tự lập hơn trong việc đi lại và giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Đây chỉ là một ý kiến đề xuất chứ không có ý phàn nàn. Tôi rất mong nhận được sự thấu hiểu.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tây ninh.

Tôi là một người khuyết tật hiện đang sống ở địa bàn xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng. Tôi bị khuyết tật vận động nên đi lại rất khó khăn, phải dùng xe lăn hoặc gậy và nẹp chân mới đi được, tôi cũng không thể đi cầu thang. Vì vậy việc tới lui Ủy ban xã của tôi là một vấn đề lớn, tôi không thể lên những bậc cấp ở đó, mỗi khi có việc cần phải đến đó thì tôi luôn cảm thấy lo lắng, ngay cả khi có người nhà đi cùng thì họ hỗ trợ tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tôi muốn đề xuất với Ủy ban xã An Tịnh một việc là xây dựng những cái dốc lên có tay vịnh cho người khuyết tật để không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều người khuyết tật khác và cả những người già ở trên địa bàn xã, huyện có thể mạnh dạn hơn, tự lập hơn trong việc đi lại và giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Đây chỉ là một ý kiến đề xuất chứ không có ý phàn nàn. Tôi rất mong nhận được sự thấu hiểu.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: