(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ngạch công chức theo thông tư 05 năm 2017
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 27/03/2018 - 04 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 27/03/2018 - 07 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

theo thông tư 05/2017/TT-BNV về ngạch công chức và thi ngạch công chức, theo quy định trong thông tư này, từ ngày thông tư có hiệu lực đến 6 năm sau công chức tiêu chuẩn tối thiểu phải tốt nghiệp cao đẳng và công chức đang hương lương ngạch cán sự tốt nghiệp trung cấp phải có bằng cao đẳng nếu không sẽ thuộc diện tinh giảm biên chế, vì cơ quan có kế hoạch bố trí công chức đi học, tinh thần thông tư là vậy đến nay tây ninh có kết hoạch gì không và khi nào mới thực hiện thông tư này, vì không cử công chức đi học mà 6 năm sau k sắp xếp được công việc sẽ tinh giảm công chức khi đó thiệt thòi cho người lao động


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 04/04/2018 - 07 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

     Sau khi Thông tư số 05/2017/TT-BNV  ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ được ban hành, được sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã triển khai các nội dung của Thông tư số 05/2017/TT-BNV đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện.

      Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát đội ngũ công chức, viên chức hành chính đang giữ các ngạch cán sự, nhân viên (cũ) tại cơ quan, đơn vị mình nếu đủ điều kiện thì gửi hồ sơ về Sở Nội vụ thẩm định, bổ nhiệm vào ngạch cán sự, nhân viên theo quy định của Thông tư số 05/2017/TT-BNV (mới). Trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm ngạch theo quy định mới thì trong thời gian 06 năm kể từ ngày Thông tư số 05/2017/TT-BNV có hiệu lực, các cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức có trách nhiệm bố trí cho công chức, viên chức hành chính học tập nâng cao trình độ để đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm ngạch.

       Sau thời gian 06 năm kể từ ngày Thông tư số 05/2017/TT-BNV có hiệu lực, nếu các công chức, viên chức hành chính đã được cơ quan, đơn vị cử đi học tập nâng cao trình độ mà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan, đơn vị sử dụng công chức báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét bố trí lại công việc cho phù hợp với trình độ đào tạo hoặc thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định.

   PHÒNG CCVC 0276.3839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ngạch công chức theo thông tư 05 năm 2017
 Nội dung câu hỏi:

theo thông tư 05/2017/TT-BNV về ngạch công chức và thi ngạch công chức, theo quy định trong thông tư này, từ ngày thông tư có hiệu lực đến 6 năm sau công chức tiêu chuẩn tối thiểu phải tốt nghiệp cao đẳng và công chức đang hương lương ngạch cán sự tốt nghiệp trung cấp phải có bằng cao đẳng nếu không sẽ thuộc diện tinh giảm biên chế, vì cơ quan có kế hoạch bố trí công chức đi học, tinh thần thông tư là vậy đến nay tây ninh có kết hoạch gì không và khi nào mới thực hiện thông tư này, vì không cử công chức đi học mà 6 năm sau k sắp xếp được công việc sẽ tinh giảm công chức khi đó thiệt thòi cho người lao động

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

theo thông tư 05/2017/TT-BNV về ngạch công chức và thi ngạch công chức, theo quy định trong thông tư này, từ ngày thông tư có hiệu lực đến 6 năm sau công chức tiêu chuẩn tối thiểu phải tốt nghiệp cao đẳng và công chức đang hương lương ngạch cán sự tốt nghiệp trung cấp phải có bằng cao đẳng nếu không sẽ thuộc diện tinh giảm biên chế, vì cơ quan có kế hoạch bố trí công chức đi học, tinh thần thông tư là vậy đến nay tây ninh có kết hoạch gì không và khi nào mới thực hiện thông tư này, vì không cử công chức đi học mà 6 năm sau k sắp xếp được công việc sẽ tinh giảm công chức khi đó thiệt thòi cho người lao động

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: