(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: đeo thẻ cán bộ, công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/03/2018 - 10 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 19/03/2018 - 15 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

cán bộ, công chức trong cuộc họp trên không thực hiện đeo thẻ thi thực hiện công vụ, đề nghị xử lý kỷ luật kỷ cương theo quy định. có bốn cán bộ trong hình không đeo thẻ


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 22/03/2018 - 13 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn Anh/chị đã gửi góp ý, phản ánh đến Sở Nội vụ!

Sở Nội vụ tiếp thu, ghi nhận ý kiến đóng góp ý, phản ánh của Anh/chị.

Khoản 1 Điều 8 của Quyết định số 03/2007-QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, quy định: " Cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc tại công Sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ...phải đeo thẻ công chức theo quy định ....". Do đó, các công chức không đeo thẻ được phản ánh qua hình ảnh đã vi phạm khoản 1 Điều 8 của Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV. Sở Nội vụ sẽ có văn bản thông báo đến Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: đeo thẻ cán bộ, công chức
 Nội dung câu hỏi:

cán bộ, công chức trong cuộc họp trên không thực hiện đeo thẻ thi thực hiện công vụ, đề nghị xử lý kỷ luật kỷ cương theo quy định. có bốn cán bộ trong hình không đeo thẻ

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cán bộ, công chức trong cuộc họp trên không thực hiện đeo thẻ thi thực hiện công vụ, đề nghị xử lý kỷ luật kỷ cương theo quy định. có bốn cán bộ trong hình không đeo thẻ

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: