(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: công chức một cửa tây ninh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/12/2017 - 20 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 19/12/2017 - 09 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

khi đến làm việc tai bộ phận một cửa ở tây ninh, tôi thấy công chức trực tại bộ phận một cửa có vài công chức mặt đủ loại màu áo, vì sao tây ninh không đầu tư nhung các tỉnh khác mặc đồng phục khi giải quyết tthc, vô làm việc ai như ai chẳng biết anh chị nào là công chức tai một cửa


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 25/12/2017 - 11 Giờ 26 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Việc quy định công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp mặc đồng phục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 về việc quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Điều 15 quy định: căn cứ vào tình hình cụ thể và ngân sách của cơ quan, đơn vị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định việc trang bị đồng phục cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tuy nhiên thực tế có những đặc thù như: thông thường số lượng công chức bố trí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan cấp tỉnh (các sở, ban, ngành) có một công chức để tiếp nhận và trả kết quả, nên việc trang bị đồng phục như thế nào cũng là vấn đề cần nghiên cứu. Mặc khác, đối với công chức nói chung cũng chưa có quy định cụ thể về mẫu đồng phục công chức là như thế nào.

Vì vậy, đối với vấn đề đồng phục của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính các cấp như phản ảnh của bạn là rất hay và rất cần thiết trong thời gian tới đây, nhất là lúc Trung tâm hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động, Sở Nội vụ xin cám ơn và tiếp thu ý kiến của bạn, trong năm 2018, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu hoặc học tập ở các tỉnh bạn để thực hiện nội dung này.

Trân trọng!     

Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: công chức một cửa tây ninh
 Nội dung câu hỏi:

khi đến làm việc tai bộ phận một cửa ở tây ninh, tôi thấy công chức trực tại bộ phận một cửa có vài công chức mặt đủ loại màu áo, vì sao tây ninh không đầu tư nhung các tỉnh khác mặc đồng phục khi giải quyết tthc, vô làm việc ai như ai chẳng biết anh chị nào là công chức tai một cửa

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

khi đến làm việc tai bộ phận một cửa ở tây ninh, tôi thấy công chức trực tại bộ phận một cửa có vài công chức mặt đủ loại màu áo, vì sao tây ninh không đầu tư nhung các tỉnh khác mặc đồng phục khi giải quyết tthc, vô làm việc ai như ai chẳng biết anh chị nào là công chức tai một cửa

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: