(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: V/v khảo sát năng lực, sửa chữa của doanh nghiệp
Người hỏi : Duong Minh     Số điện thoại: 01233290530     Email: duongminhho1205@gmail.com     Địa chỉ: KCN Trãng bàng
Ngày hỏi: 12/12/2017 - 10 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 12/12/2017 - 11 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi BQLKKT, 

Ngày 11.12.2017, công ty có nhận thông báo của BQLKKT Tây Ninh về việc khảo sát năng lực, sửa chữa của doanh nghiệp. Công ty tôi nằm trong KCN trãng bàng, quy mô nhỏ và không có nhu cầu sửa chữa hay nâng cấp. Vì vậy công ty có cần làm báo cáo hay không? (vì hiện tại anh phụ trách việc này đang nghỉ phép)

Xin chận thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 14/12/2017 - 09 Giờ 55 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh có ý kiến trả lời như sau:

   Thực hiện Kế hoạch số 3177/KH-UBND ngày 24/11/2017 của của UBND tỉnh Tây Ninh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã có văn bản số 1169/BQLKKT-QLDN ngày 4/12/2017 để tiến hành khảo sát bổ sung năng lực sản xuất, sửa chữa các doanh nghiệp công nghiệp. Việc tiến hành khảo sát này được thực hiện đối với toàn bộ các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong các lĩnh vực: luyện kim, cơ khí, hóa chất và điện tử không phân biệt về quy mô, loại hình doanh nghiệp, trình độ công nghệ. Mục đích của việc khảo sát của để lựa chọn những doanh nghiệp có đủ năng lực, công nghệ sửa chữa tổng hợp để trình Chính phủ xây dựng dự án chuẩn bị động viên công nghiệp. Do đó, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện báo cáo theo mẫu phụ lục I-BCHTNL.

  Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: V/v khảo sát năng lực, sửa chữa của doanh nghiệp
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi BQLKKT, 

Ngày 11.12.2017, công ty có nhận thông báo của BQLKKT Tây Ninh về việc khảo sát năng lực, sửa chữa của doanh nghiệp. Công ty tôi nằm trong KCN trãng bàng, quy mô nhỏ và không có nhu cầu sửa chữa hay nâng cấp. Vì vậy công ty có cần làm báo cáo hay không? (vì hiện tại anh phụ trách việc này đang nghỉ phép)

Xin chận thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi BQLKKT, 

Ngày 11.12.2017, công ty có nhận thông báo của BQLKKT Tây Ninh về việc khảo sát năng lực, sửa chữa của doanh nghiệp. Công ty tôi nằm trong KCN trãng bàng, quy mô nhỏ và không có nhu cầu sửa chữa hay nâng cấp. Vì vậy công ty có cần làm báo cáo hay không? (vì hiện tại anh phụ trách việc này đang nghỉ phép)

Xin chận thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: