(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: nhóm ngành phù họp công chức cấp xã
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/10/2017 - 15 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 10/10/2017 - 07 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Về việc quy định trình độ chuyên môn, các chuyên ngành

đối với các chức danh công chức cấp xã 

Số: 25/2013/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2013

nay quyết định này không còn phù hợp đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quyết định mới để công chức biết lựa chọn ngành phù hợp để học liên thông theo 

Số: 05/2017/TT-BNV

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 10/10/2017 - 08 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin ghi nhận ý kiến của anh/chị. sở sẽ tham mưu cơ quan chủ quản để xem xét.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: nhóm ngành phù họp công chức cấp xã
 Nội dung câu hỏi:

Về việc quy định trình độ chuyên môn, các chuyên ngành

đối với các chức danh công chức cấp xã 

Số: 25/2013/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2013

nay quyết định này không còn phù hợp đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quyết định mới để công chức biết lựa chọn ngành phù hợp để học liên thông theo 

Số: 05/2017/TT-BNV

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Về việc quy định trình độ chuyên môn, các chuyên ngành

đối với các chức danh công chức cấp xã 

Số: 25/2013/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2013

nay quyết định này không còn phù hợp đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quyết định mới để công chức biết lựa chọn ngành phù hợp để học liên thông theo 

Số: 05/2017/TT-BNV

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: