(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi " Công ty CP JSI Vina không trả sổ BHXH cho lao động thôi việc"
Người hỏi : Lao động đã thôi việc JSI     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/09/2017 - 14 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 18/09/2017 - 13 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi đã gửi câu hỏi được 15 ngày nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ các cơ quan ban ngành có chức năng và theo chúng tôi được biết đến hiện nay vẫn chưa có cuộc thanh tra công ty hay lấy ý kiến công nhân xác nhận sự việc chúng tôi khiếu nại là đúng hay vu khống để đòi lại quyền lợi cho chúng tôi. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 26/09/2017 - 09 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Vì nội dung câu hỏi chung chung, chưa có thông tin chi tiết theo Hợp đồng lao động và tình hình thông báo  chấm dứt hợp đồng nên Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh xin trả lời tổng quát theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:

1.Theo quy định tại Điều 43 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật như sau:

-Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng.

-Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

-Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 Bộ luật Lao động.

2.Theo quy định tại Khoản 3 Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về nghĩa vụ của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ cụ thể cho trường hợp của anh/chị,  vui lòng   liên hệ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Gò Dầu để được giải quyết theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động hoặc  liên hệ  trực tiếp Phòng Quản lý Lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, số điện thoại: (0276)3922.217 để được hỗ trợ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi " Công ty CP JSI Vina không trả sổ BHXH cho lao động thôi việc"
 Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi đã gửi câu hỏi được 15 ngày nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ các cơ quan ban ngành có chức năng và theo chúng tôi được biết đến hiện nay vẫn chưa có cuộc thanh tra công ty hay lấy ý kiến công nhân xác nhận sự việc chúng tôi khiếu nại là đúng hay vu khống để đòi lại quyền lợi cho chúng tôi. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi đã gửi câu hỏi được 15 ngày nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ các cơ quan ban ngành có chức năng và theo chúng tôi được biết đến hiện nay vẫn chưa có cuộc thanh tra công ty hay lấy ý kiến công nhân xác nhận sự việc chúng tôi khiếu nại là đúng hay vu khống để đòi lại quyền lợi cho chúng tôi. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: