(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2017
Người hỏi : Nguyễn Anh Minh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Trảng Bàng
Ngày hỏi: 27/07/2017 - 19 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 31/07/2017 - 08 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.

                  Hội đồng tuyển dụng công chức.

Tôi có một vấn đề muốn được giải đáp:

- Năm 2010, tôi được UBND huyện Trảng Bàng tuyển dụng vào ngạch viên chức quản lý môi trường tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bàng, có tổ chức xét tuyển theo quy định được Sở Nội vụ phê duyệt.

- Nay tối thấy UBND tỉnh Tây Ninh có kỳ thi tuyển Công chức 2017. có 02 vị trí tuyển dụng phù hợp với bằng của tôi: 01 vị trí Môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường và 01 vị trí của UBND huyện Châu Thành.

- Do chỗ ở hiện tại của tôi ở Tp Tây Ninh nên muốn chuyển công tác  cũng như muốn là Công chức chứ không phải là Viên chức như bây giờ.

Cho tôi hỏi: Tôi có thể đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển công chức của Tỉnh khi tôi hiện đang là biên chế Viên chức sự nghiệp môi trường của huyện được không? TÔi đang là Đảng viên, Viên chức nếu kiên quyết đi thi thì có bị ảnh hưởng gì sau này không.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 04/08/2017 - 08 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

bạn liên hệ trực tiếp phòng công chức viên chức thuộc Sở Nội vụ để nắm rõ quy định cũng như quyền lợi khi tham gia thi tuyển.

Địa chỉ : 008 Trần Quốc Toản Phường 2 Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại : 02763839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2017
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.

                  Hội đồng tuyển dụng công chức.

Tôi có một vấn đề muốn được giải đáp:

- Năm 2010, tôi được UBND huyện Trảng Bàng tuyển dụng vào ngạch viên chức quản lý môi trường tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bàng, có tổ chức xét tuyển theo quy định được Sở Nội vụ phê duyệt.

- Nay tối thấy UBND tỉnh Tây Ninh có kỳ thi tuyển Công chức 2017. có 02 vị trí tuyển dụng phù hợp với bằng của tôi: 01 vị trí Môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường và 01 vị trí của UBND huyện Châu Thành.

- Do chỗ ở hiện tại của tôi ở Tp Tây Ninh nên muốn chuyển công tác  cũng như muốn là Công chức chứ không phải là Viên chức như bây giờ.

Cho tôi hỏi: Tôi có thể đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển công chức của Tỉnh khi tôi hiện đang là biên chế Viên chức sự nghiệp môi trường của huyện được không? TÔi đang là Đảng viên, Viên chức nếu kiên quyết đi thi thì có bị ảnh hưởng gì sau này không.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.

                  Hội đồng tuyển dụng công chức.

Tôi có một vấn đề muốn được giải đáp:

- Năm 2010, tôi được UBND huyện Trảng Bàng tuyển dụng vào ngạch viên chức quản lý môi trường tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bàng, có tổ chức xét tuyển theo quy định được Sở Nội vụ phê duyệt.

- Nay tối thấy UBND tỉnh Tây Ninh có kỳ thi tuyển Công chức 2017. có 02 vị trí tuyển dụng phù hợp với bằng của tôi: 01 vị trí Môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường và 01 vị trí của UBND huyện Châu Thành.

- Do chỗ ở hiện tại của tôi ở Tp Tây Ninh nên muốn chuyển công tác  cũng như muốn là Công chức chứ không phải là Viên chức như bây giờ.

Cho tôi hỏi: Tôi có thể đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển công chức của Tỉnh khi tôi hiện đang là biên chế Viên chức sự nghiệp môi trường của huyện được không? TÔi đang là Đảng viên, Viên chức nếu kiên quyết đi thi thì có bị ảnh hưởng gì sau này không.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: