(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: NỘI DUNG THI CÔNG CHỨC MÔN CHUYÊN NGÀNH
Người hỏi : ĐINH THỊ NGA     Số điện thoại: 01253399267     Email:      Địa chỉ: TÂN BIÊN
Ngày hỏi: 19/07/2017 - 14 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 19/07/2017 - 14 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

TÔI LÀ MỘT TRONG THI SINH THI CÔNG CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2017. XIN HỎI PHẦN THI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGHÀNH HỘ SINH:PHẦN THI LÝ THUYẾT LÀ BÀI CÁC KỸ THUẬT NHƯ: HỒI SỨC SƠ SINH, ĐỢ ĐẺ NGÔI CHỎM....HAY LÀ CÁC BÀI HỌC VẬY? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 26/07/2017 - 13 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế trả lời như sau:

Ngày 28/4/2017 Sở Y tế ban hành Thông báo số 319/TB-SYT về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2017 của Sở Y tế Tây Ninh.

Đề nghị bạn xem lại thông báo tuyển dụng Sở Y tế đã ban hành bên dưới.

Chúc bạn thi tốt.

 

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: NỘI DUNG THI CÔNG CHỨC MÔN CHUYÊN NGÀNH
 Nội dung câu hỏi:

TÔI LÀ MỘT TRONG THI SINH THI CÔNG CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2017. XIN HỎI PHẦN THI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGHÀNH HỘ SINH:PHẦN THI LÝ THUYẾT LÀ BÀI CÁC KỸ THUẬT NHƯ: HỒI SỨC SƠ SINH, ĐỢ ĐẺ NGÔI CHỎM....HAY LÀ CÁC BÀI HỌC VẬY? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

TÔI LÀ MỘT TRONG THI SINH THI CÔNG CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2017. XIN HỎI PHẦN THI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGHÀNH HỘ SINH:PHẦN THI LÝ THUYẾT LÀ BÀI CÁC KỸ THUẬT NHƯ: HỒI SỨC SƠ SINH, ĐỢ ĐẺ NGÔI CHỎM....HAY LÀ CÁC BÀI HỌC VẬY? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: