(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Một cửa nhưng phải qua nhiều cửa mõi phòng chuyên môn
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/05/2017 - 12 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 08/05/2017 - 15 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Một của ở tây ninh, bố trí công chức trực tại một cửa để tiếp nhận hồ sơ va công chức  chuyên môn giải quyet các vấn đề ngay trong ngày cho người dân. Việc làm này quá đúng nhưng phân công lại chưa khoa học. Công chức chuyên môn như tu pháp tại một cửa phân công ảnh cho người dân ký sổ hộ tịch chứng thục luôn là thuận lợi cho dân, đầng này mỗi lần dân có chứng thục phải qua phòng chuyên môn ký vô sổ,

do quy chế một cửa hoạt động không thống nhất mõi nơi hoạt động mỗi kiểu, việc nào được làm và việc nào thuận lợi cho dân cấp trên chẳng quy định nên mõi nơi vẽ ra đủ kiểu


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 08/05/2017 - 18 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

xin tiếp nhận ý kiến của anh/chị.

Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh về nội dung trên để chấn chính cho đúng quy định theo ý kiến của anh/chị phản ánh.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Một cửa nhưng phải qua nhiều cửa mõi phòng chuyên môn
 Nội dung câu hỏi:

Một của ở tây ninh, bố trí công chức trực tại một cửa để tiếp nhận hồ sơ va công chức  chuyên môn giải quyet các vấn đề ngay trong ngày cho người dân. Việc làm này quá đúng nhưng phân công lại chưa khoa học. Công chức chuyên môn như tu pháp tại một cửa phân công ảnh cho người dân ký sổ hộ tịch chứng thục luôn là thuận lợi cho dân, đầng này mỗi lần dân có chứng thục phải qua phòng chuyên môn ký vô sổ,

do quy chế một cửa hoạt động không thống nhất mõi nơi hoạt động mỗi kiểu, việc nào được làm và việc nào thuận lợi cho dân cấp trên chẳng quy định nên mõi nơi vẽ ra đủ kiểu

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Một của ở tây ninh, bố trí công chức trực tại một cửa để tiếp nhận hồ sơ va công chức  chuyên môn giải quyet các vấn đề ngay trong ngày cho người dân. Việc làm này quá đúng nhưng phân công lại chưa khoa học. Công chức chuyên môn như tu pháp tại một cửa phân công ảnh cho người dân ký sổ hộ tịch chứng thục luôn là thuận lợi cho dân, đầng này mỗi lần dân có chứng thục phải qua phòng chuyên môn ký vô sổ,

do quy chế một cửa hoạt động không thống nhất mõi nơi hoạt động mỗi kiểu, việc nào được làm và việc nào thuận lợi cho dân cấp trên chẳng quy định nên mõi nơi vẽ ra đủ kiểu

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: