(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: phép năm ở UBND xã
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/05/2017 - 15 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 05/05/2017 - 09 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

làm việc tại UBND xã thì có được nghỉ phép năm theo qui định của luật lao động không, nếu có thì sao tây ninh ở các xã làm việc công chức không được giải quyết nghĩ phép năm. 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: phép năm ở UBND xã
 Nội dung câu hỏi:

làm việc tại UBND xã thì có được nghỉ phép năm theo qui định của luật lao động không, nếu có thì sao tây ninh ở các xã làm việc công chức không được giải quyết nghĩ phép năm. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

làm việc tại UBND xã thì có được nghỉ phép năm theo qui định của luật lao động không, nếu có thì sao tây ninh ở các xã làm việc công chức không được giải quyết nghĩ phép năm. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: