(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0936597773     Email: lesam1990@gmail.com     Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 28/01/2014 - 22 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Nội dung câu hỏi không rõ ràng.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi công chức
 Nội dung câu hỏi:

E là sinh viên vừa tốt nghiêp Đại Học. Cho em hỏi là năm 2014 Bộ Tài Chính có tổ chức thi công chưc Hải Quan không ạ. và nếu có là thời gian là khi nào. e xin cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

E là sinh viên vừa tốt nghiêp Đại Học. Cho em hỏi là năm 2014 Bộ Tài Chính có tổ chức thi công chưc Hải Quan không ạ. và nếu có là thời gian là khi nào. e xin cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: